Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

ΕΦΚΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία καθορίζει τη διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές ή, εάν, ύστερα από το συμψηφισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους.
ΠΗΓΗ: ΕΒΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου