Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Αλώνια... όπως ένα στα εκατό χρόνια

Αλώνια απ’ αυτά που δεν θέλεις να ‘ρχονται ούτε κάθε 100 χρόνια, είναι αυτά που βιώνουν φέτος οι καλλιεργητές σιτηρών σε όλη τη χώρα, τουλάχιστον όπως προκύπτει από τα πρώτα «δείγµατα γραφής» που έδωσε στη διάρκεια της εβδοµάδας η Θεσσαλία.

Το πρόβληµα εντοπίζεται στα χαρακτηριστικά παραγωγής (ποιοτικά και ποσοτικά) του σκληρού σίτου που αποτελεί και την αιχµή του δόρατος των σιτηρών, ενώ λίγο καλύτερη µοιάζει η εικόνα στα κριθάρια, τα οποία προηγούνται και µε τα οποία ασχολήθηκαν στη διάρκεια της εβδοµάδας οι περισσότερες αλωνιστικές.

Τα στοιχεία που συνθέτουν την ποιοτική εικόνα στο σκληρό σιτάρι είναι χαµηλό ειδικό βάρος (74-75% µέσο όρο στα πρώιµα), πολύ υψηλοί δείκτες πρωτεΐνης (17-18% όταν προηγούµενα χρόνια ήταν ζητούµενο το 14%) και χαµηλά υαλώδη (30-40% όταν άλλες χρονιές ήταν σύνηθες το 80-90%).

Αυτά για τις ποιότητες, γιατί, στα ποσοτικά στοιχεία τα πράγµατα είναι ακόµα δυσκολότερα. Οι στρεµµατικές αποδόσεις σηµατοδοτούν ιστορικά χαµηλά, στα ξερικά µετά βίας φθάνουν στα 100-120 κιλά το στρέµµα, ενώ και στα ποτισµένα ή όσα ευνοήθηκαν από βροχές, τα κιλά παραµένουν πολύ δύσκολη υπόθεση. Λίγα, πολύ λίγα είναι τα «σηµάδια» που προσεγγίζουν τα 500 κιλά, είναι κτήµατα που έτυχαν ιδιαίτερης καλλιεργητικής φροντίδας (π.χ. οδηγίες προγραµµάτων συµβολαιακής) και σε περιοχές οι οποίες απέφυγαν τα ακραία καιρικά φαινόµενα (ξηρασία ή άκαιρες καταιγίδες, πρόωροι νοτιάδες, έντονες διακυµάνσεις θερµοκρασίας κ.α.).

Από 23 μέχρι 25 λεπτά η πρώτη τιμή για τα λίγα σκληρά άριστης ποιότητας 

Μέσα σ’ όλα αυτά, η αγορά καλείται να λειτουργήσει και δεν αποκλείεται, σε κάποιο βαθµό, να υπάρξουν αφορµές και για ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις, όπου τα στοιχεία της ποιότητας, εποµένως και της δουλειάς που έγινε από τους καλλιεργητές, να βρίσκουν την ανταµοιβή τους. Αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό φέτος, είναι ότι τα εγχώρια σκληρά µε τα χαρακτηριστικά που δείχνουν να έχουν δεν θα είναι ιδιαίτερως εµπορεύσιµα, οι καλές ποιότητες που συνήθως συµβαδίζουν µε τις καλές αποδόσεις θα είναι περιορισµένες και εδώ παίζει ρόλο ποιος είσαι και ποια είναι η διαπραγµατευτική σου θέση. Το εµπόριο, είναι σαφές, ότι θα επιδιώξει να κάνει «χαρµάνια» αναµειγνύοντας ποιότητες, ώστε και τα «κακά» σιτάρια να µπορέσουν να φορτωθούν και να φύγουν για το εξωτερικό, όπου ο παράγοντας ειδικό βάρος, παίζει πάντα κυρίαρχο ρόλο.

Η πολιτική των εταιρειών

Σηµειωτέον ότι για τους αλευρόµυλους (παράγουν αλεύρι και σιµιγδάλι) το ειδικό βάρος παραµένει το πρώτο ζητούµενο, ενώ, αυτό το στοιχείο έχει µικρότερη σηµασία για τις βιοµηχανίες ζυµαρικών, όπου το πρώτο που αποτιµάται είναι η πρωτεΐνη. Ακόµα και τα υαλώδη έρχονται σε δεύτερη µοίρα, ενώ έχει πολύ µικρότερη σηµασία έχει το ειδικό βάρος.
Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική των µεταποιητικών µονάδων (Barilla, Melissa κ.α.) και τα συµβόλαια που αυτές έχουν κλείσει µε τους παραγωγούς διατηρούν τη σηµασία τους, δίνοντας ένα πρώτο στίγµα για τις τιµές. Όπως δηλώνει στην Agrenda ο Κώστας Θεοχαρίδης, υπεύθυνος προµηθειών πρώτης ύλης για τη Barrila, τα συµβόλαια παίζουν ήδη το ρόλο τους, όχι µόνο γιατί εξασφαλίζουν στους παραγωγούς µια πρώτη τιµή αλλά και γιατί, χρόνο µε το χρόνο τους καθοδηγούν σωστά, ώστε να έχουν υψηλές αποδόσεις και φυσικά σύµφωνες µε τις προδιαγραφές που βάζει η βιοµηχανία. Με δεδοµένο ότι φέτος η αγορά για τα καλά σιτάρια δείχνει να φεύγει ψηλά, η βιοµηχανία είναι έτοιµη να προσθέσει στην τιµή των παραγωγών, που κινούνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, 1-2 ή και 3 λεπτά, από τα 21 λεπτά το κιλό που προβλέπονται στο συµβόλαιο. Αυτό δεν θα είναι, τονίζει για όλους τους παραγωγούς και για όλη την παραγωγή τους, θα προσµετρείται µε βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και θα έρχεται να καλύψει τυχόν σαφή κίνηση του εµπορίου σε υψηλότερα επίπεδα, έστω και για τα λίγα, άριστης ποιότητας σιτηρά.

Το «προικοσύμφωνο» στην πλάστιγγα


«Ακόµα µιλάµε µε τις δηµοσκοπήσεις», δηλώνει στην Agrenda παράγοντας της αγοράς σιτηρών, «ενώ θα µπορούµε να µιλάµε για το αποτέλεσµα των exit poll σε µια βδοµάδα, εφόσον θα έχει επεκταθεί ο θερισµός σε περισσότερες περιοχές της χώρας και θα είναι γνωστά τα στοιχεία παραγωγής τουλάχιστον στο 30% της επικράτειας».
Σηµειωτέον ότι σε γενικές γραµµές, η εικόνα των κτηµάτων δείχνει καλύτερη στις νοτιότερες της Θεσσαλίας περιοχές (Φθιώτιδα, Βοιωτία), όπου έβρεξε παραπάνω τον καιρό που ήταν χρήσιµο, γι’ αυτό και υπάρχει µια καθυστέρηση στη συγκοµιδή, ενώ, µεγάλες αναµένονται οι διαφοροποιήσεις στη B. Ελλάδα, όπου και παρατεταµένη ξηρασία επικράτησε (Μάρτιο – Απρίλιο) και καταιγίδες σηµειώθηκαν τελευταία. Άλλωστε εκεί ο αλωνισµός αργεί και τα αποτελέσµατα θα έρθουν στην τελευταία φάση του.

Με βάση τα παραπάνω, κάθε πρόβλεψη για τις τιµές που θα κυριαρχήσουν στις παραλαβές είναι παρακινδυνευµένη, θα εξαρτηθεί από την περαιτέρω εξέλιξη των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων της παραγωγής και θα επηρεαστεί από τις «αναµείξεις» που θα υποχρεωθεί να κάνει το εµπόριο για να πετύχει τις ελάχιστες προδιαγραφές που θα του επιτρέψουν να διευρύνει τις εξαγώγιµες ποσότητες.

Η υπ’ αριθµόν ένα σύσταση προς τους παραγωγούς είναι να αποφύγουν «τυφλές» παραδόσεις και µάλιστα µε ανοιχτή τιµή, ειδικά από τη στιγµή που κρίνουν ότι η παραγωγή τους κινείται σε καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το µόνο βέβαιο είναι ότι οι καλές ποιότητες θα λείψουν φέτος σε µεγάλους όγκους από την αγορά, η οποία θα υποχρεωθεί να ανεβάσει «στροφές» και να πληρώσει ανάλογα. Το αντίθετο ισχύει βέβαια για τις µέτριες και χαµηλές ποιότητες, οι οποίες θα συναντήσουν προβλήµατα, εποµένως, αυτά, καλό είναι να φύγουν µε συγκεκριµένη τιµή, πριν η υπόθεση πάρει διαστάσεις.  

Στα 16 λεπτά παραλαµβάνει κριθάρι η ΕΑΣ Βόλου


Στα 16 λεπτά το κιλό καθόρισε την τιµή για το κριθάρι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Βόλου, η οποία καλεί τους παραγωγούς να παραδίδουν το προϊόν τους στο σιλό του Αγ. ∆ηµητρίου, όπου ξεκίνησε η συγκέντρωση από την Κυριακή 4 Ιουνίου στις 4 το απόγευµα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του προϊόντος, όπως ενηµερώνει µε ανακοίνωσή της η ΕΑΣ Βόλου, είναι η προσκόµιση του δελτίου αποστολής, εφόσον οι παραγωγοί είναι υπόχρεοι, ενώ οι πληρωµές θα γίνονται στα γραφεία της ΕΒΟΛ στην Α’ ΒΙΠΕ κάθε Τρίτη και Πέµπτη.
πηγή : agronews 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου