Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Κάνει φτερά η σύνταξη ΟΑΕΕ των νέων γενιών για την πληρωμή τρεχουσών

Κάνει φτερά η σύνταξη ΟΑΕΕ των νέων γενιών για την πληρωμή τρεχουσών
Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας Οικονομικής Συμβούλου

Το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών ψηφίστηκε για πρώτη φορά  με το αρθ.146 του 3655/2008.
Σκοπός του Α.Κ.Α.ΓΕ. είναι η δημιουργία αποθεματικών, για τη χρηματοδότηση των κλάδων σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, από 1/1/2019 και μετά, για τη διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών και για αρκετες μελλοντικες παροχες οπως θα διαπιστωσετε διαβαζοντας τον νομο.
Οι Πόροι του ΑΚΑΓΕ είναι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008:
α. Ποσοστό 10% επί των ετήσιων συνολικών εσόδων από αποκρατικοποίηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
β. Ποσοστό 4% επί των ετήσιων συνολικών εσόδων από τον ΦΠΑ
 γ. Ποσοστό 10% επί του συνόλου των ετησίως εισπραττομένων ποσών από κοινωνικούς πόρους από τους Φορείς, Κλάδους ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Ασφάλισης που αναφέρονται στο άρθρο 150 του Ν. 3655/2008.
 δ. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 θεσπίστηκε από 1/8/2010 ειδική μηνιαία «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων» (ΕΑΣ) για τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του Δημοσίου, ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης  οι οποίες είναι πάνω από 1.400 ευρώ με  ποσοστά
3%-13% αναλογα το υψος κλιμακωτα.
.Το   άρθρο 29 του νόμου 4325/2015 που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 11 Μαΐου 2015 ,προβλέπει ότι "σκοπός του Λογαριασμού" είναι " η κάλυψη ελλειμμάτων των Κλάδων Κύριας Σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έως 31 Δεκεμβρίου 2018, καθώς και η χρηματοδότηση του Προγράμματος "Πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων".
Το παραπάνω άρθ., 29 του  4325/2015 ήλθε να αντικαταστήσει  το άρθρο 38 του ν. 3863/2010, το οποίο προέβλεπε πως  "μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 τα ποσά της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων μεταφέρονται στο ΑΚΑΓΕ και αποτελούν έσοδο του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών" και, άρα, δεν χρησιμοποιούνται για την "κάλυψη των ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων όπως προβλέπει το άρθρο 29 του ν. 4325/2015.
Εκ τότε κι άλλα ΦΕΚ πηγαινοέρχονται  όμως τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώθηκε με αποφαση ΥΠ.Εργασιας & αναπληρωτη Υπ.Οικονομικών πως θα πρεπει να προσφύγουν στο παραπάνω ταμείο για άλλη μια φορά προκειμένου αύριο 25/10 /2016 να μεταφερθουν τα πρωτα 150εκ.ευρω προκειμένου να πληρωθουν οι Συντάξεις του ΟΑΕΕ διότι βρίσκεται υπό κατάρρευση,ενώ τα υπόλοιπα 200εκ ευρώ θα μεταφερθούν τμηματικά για την κάλυψη συντάξεων των 2 επόμενων μηνών.
Σύμφωνα με τον ΟΑΕΕ σήμερα έχει 697.876 ενεργούς ασφαλισμένους εκ των οποίων 320.883 εχουν ενταχθεί σε ρύθμιση ενώ 246.612 διέκοψαν τις πληρωμές.
Δεν θα αναφερθώ στην διαδικασία  επανένταξης που πολλοί  προέβηκαν αφου οι πληρωμές των εν λόγο ρυθμίσεων, χαθήκαν λόγο αύξησης του επιτοκίου, χωρίς ο ασφαλισμένος να γνωρίζει ούτε το νέο ποσό δόσης  που έπρεπε να καταβάλει ,ούτε η τράπεζα γνώριζε για να ενημερώσει ,ενώ ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας εννοείτε πως σφύριζε αδιάφορα για άλλη μια φορά. Ευτυχώς διορθώθηκε αλλά πολλοί ήταν και αυτοί που δεν συνέχισαν την ρυθμισή τους.
Τα ποσά που δίνονται ως οφειλές ασφαλισμένων απο τον ΟΑΕΕ ειναι μέχρι το 2008 ήταν 3.018.212.133εκ ευρώ ενώ απο το 2009 και έως σήμερα δημιουργηθήκαν οφειλές 8.462.641.865εκ ευρώ, τέλος οι συνολικές οφειλές ανέρχονται στα  11.480.853.998 ευρώ.
Πως όμως πραγματικά έχουμε φτάσει μία Ελλάδα  να έχει οφειλές μόνο σε ένα ασφαλιστικό ταμείο  τέτοιο ύψος ποσού. Μήπως τους χρωστάνε κι άλλες χώρες που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ? Ας κάνουμε μια μικρή λογική ανάλυση  για να καταλάβουμε πως προκύπτει αυτό το υπερμέγεθες ύψος οφειλών.
Α. Το σύνολο του ποσού που προέρχετε έως και το 2008 ,εφόσον οι περισσότεροι απο τους οφειλέτες αφού δεν ήταν συνεπείς στις καταβολές τους πρό κρίσης, δεν νομίζω να γίνανε όλοι συνεπείς μέσα στην κρίση.Σε αυτό το σημείο θα σκεφτούμε ότι το ποσό των 3.018.212.133 ευρώ συμπεριλαμβάνει τόκους και προσαυξήσεις επι του κεφαλαίου.
Β.Οι προσαυξήσεις και οι τόκοι επί του κεφαλαίου ,συνεχίζουν να προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα λοιπόν ποσά και μέχρι το 2016,οπότε εδώ έχουμε μια πλασματική αύξηση κατ’ουσία,αφου ένα μέρος των παραπάνω οφειλών δεν μπήκε ποτέ σε ρύθμιση , ούτε και εξοφλήθηκε οπότε το ύψος του παραπάνω ποσού αυξήθηκε .
Γ.Λόγω κρίσης πολλοί απο τους ασφαλισμένους αδυνατούσαν να καταβάλλουν τρέχουσες εισφορές, με αποτέλεσμα την συσσώρευση τους, και εφόσον τους δώθηκε η δυνατότητα της ρύθμισης ,και επειδή δεν ήταν κακοπληρωτές αμέσως εκμεταλλευτηκαν την ευκαιρία .Εδω προτέθηκαν και καποιοι απο την περίπτωση Α. και ας υποθέσουμε γιατί είμαστε καλοπροαίρετοι πάνω απο τους μισούς.
Δ.Οι 247.000 σχεδόν που έχασαν ή σταμάτησαν λόγο αδυναμίας να καταβάλουν τις δόσεις της ρύθμισεις ,για όποιους λόγους ,και εδώ να επισημάνω πως συμπεριλαμβάνονται και οι παλιοι και οι νέοι οφειλέτες,επιβαρύνθηκαν εκτός του συνολικού ποσού της οφειλής τους και τα επιτόκια. Δηλαδή το σύνολο του κεφαλαίου μείον τις δόσεις κεφαλαίου που κατέβαλαν, πλέον όλους  τους τόκους και τις προσαυξήσεις  επί του αρχικού κεφαλαίου ,αφού οι συγκεκριμένες επιβαρύνσεις αφαιρούνται στο τέλος της ρύθμισης και επιπλέον το επιτόκιο των 5,05% επι του συνολικού ύψους πλέον των νέων προσαυξήσεων και τόκων.
Βάση του παραπάνω  υπολογισμού είναι ηλίου φαεινότερο ότι σχεδόν όλες οι οφειλές έως και το 2008 που μας τις δίνουν σταθερές 3.018.212.133 ευρώ και όλες οι επόμενες απο το 2009 έως 2016 εκτινάσσουν τις οφειλές στο  ύψος 8.462.641.865ευρώ μάλλον υπερδιπλασιαστήκαν.
Εφόσον λοιπόν ζούμε σε καιρούς χαλαιπούς και η αγορά συρρικνώνεται ,δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μειωθεί ούτε στο ελάχιστο το χρέος που παρουσιάζεται στον ΟΑΕΕ, παρά μόνο θα αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο και θα μας λένε πόσο πολύ έχει αυξηθεί το πλασματικό χρέος των 11.480.853.998δις ευρώ .
Καλό θα ήταν προκειμένου την αποσυμφόρηση των επιχειρήσεων από πλασματικές θα τις πω οφειλές, να παραγραφούν ποσά που προέρχονται ακόμα και πριν του 1990  και  δεν πρόκειται να εισπραχτούν διότι πολλες από αυτές έχουν σταματήσει την δραστηριότητα πριν πολλά πολλά χρόνια.
Τέλος  να αφαιρεθούν όλα τα πλασματικά τόκοι .προσαυξήσεις επιτόκια  και να μείνει το κεφάλαιο καθαρό το οποίο θα αποπληρωθεί από την επιχείρηση.
 ΠΗΓΗ: ΕΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου