Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Διευκρινίσεις για την υποβολή στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας στο ΕΡΓΑΝΗ-Νέο έντυπο Ε11

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εργασίας η απόφαση για τη γνωστοποίηση στο ΕΡΓΑΝΗ εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό ''Βιβλίο Αδειών''.

Με την Αρ.Πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 τροποποιείται η απόφαση 29502/85/1-9-2014 και κοινοποιείται το νέο έντυπο Ε11 "Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας".

Συγκεκριμένα με το έντυπο Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) γνωστοποιούνται, εντός του μηνός Ιανουαρίου (από 1/01 έως και 31/01 εκάστου έτους), στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών».

Από τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), που καθίσταται υποχρεωτική από 01/01/2015 εξαιρούνται οι φορείς του «Μητρώου Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που ακολουθούν για τη χορήγηση αδειών στο με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό τους τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» και του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν.

 πηγή : ΒΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου