Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ : ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΑΑΠΠ.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για διοικητικο συμβουλιο
Από την Γενική  Συνέλευση στο  τέλος  Απριλίου,  όπου αποφασίστηκε   η πώληση του μεγάρου, ένα μόνο Δ.Σ έγινε αμέσως μετά, το οποίο ως θέμα είχε την πώληση του μεγάρου.  Από τότε έως σήμερα ( 26-09-2018) τουλάχιστον 4 μήνες ούτε φωνή ούτε ακρόαση.
Πουλήθηκε δεν πουλήθηκε ούτε ξέρουμε. Και αν πουλήθηκε, ούτε ξέρουμε την συμφωνία. Παρόλο που οι συνεδριάσεις δεν γίνονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα, διοργανώθηκαν   και   δύο εκδηλώσεις  του σωματείου, η γιορτή του Αγ. Παντελεήμονα και η γιορτή ψωμιού στο Περιστέρι χωρίς να υπάρχει κάποια  σχετική απόφαση του Δ.Σ.
Απορούμε πραγματικά για τη λειτουργία του Δ.Σ., μια λειτουργία που βρίσκεται εκτός καταστατικού. Απλοί αρτοποιοί είμαστε  με μόνο σκοπό να βοηθήσουμε το επάγγελμά μας   και όχι επαγγελματίες συνδικαλιστές να τρέχουμε πίσω από  τα τερτίπια του καθενός.
Φυσικά  και είναι γραφικό πια  να επανερχόμαστε κάθε φορά για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης  στα οικονομικά του σωματείου εδώ και κάποια χρόνια με διάφορες γελοίες προφάσεις .
Ως εκ τούτου η συνεδρίαση του Δ.Σ που ορίστηκε για την Παρασκευή 28-09-2018 της ΣΑΑΠΠ δεν γνωρίζουμε κατά πόσο έκνομη είναι πια. Γίνεται μόνο με την ανοχή μας διότι έχουμε πλέον κουραστεί να ασχολούμαστε συνέχεια με κάποιους συγκεκριμένους. Ούτε θέλουμε να μπλέξουμε το Σωματείο με κάθε είδους περιπέτειες ,ούτε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας  έχουμε αυτή την διάθεση.
Ας κρίνουν οι συνάδελφοι που στηρίζουν αυτή την ηγεσία ποιο είναι το καλό του Σωματείου μας .
Οι Εκλεγμένοι συνάδελφοι με το
Ψηφοδέλτιο  της Αγωνιστικής Κίνησης Αρτοποιών
στο Δ.Σ της ΣΑΑΠΠΥ.Γ. Θα μπορούσαμε να πλατιάσουμε για την κατάσταση που έχει περιέλθει το επάγγελμά μας και  με το τι ασχολούνται οι πλειοψηφίες των συνδικαλιστικών μας οργάνων όμως προτιμούμε να το πούμε με μια φράση ¨ Εδώ ο κόσμος χάνεται και τα λοιπά και τα λοιπά...
             

CAPITAL CONTROLS: ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Απελευθερώνονται πλήρως οι αναλήψεις μετρητών στην Ελλάδα από την 1η Οκτωβρίου σύμφωνα με νέα τροποποιητική απόφαση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, του Υπουργείου Οικονομικών. Προς υπογραφή από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο είναι η απόφαση, η οποία θα δημοσιευτεί άμεσα σε ΦΕΚ. Το όριο μεταφοράς χρημάτων για ταξίδια στο εξωτερικό, υπολογίζεται στα 10.000 ευρώ, ενώ αναμένεται διεύρυνση του ορίου εξαγωγής κεφαλαίου στο εξωτερικό από επιχειρήσεις για αγορές πρώτων υλών ή υπηρεσιών. Παραμένουν πάντως οι περιορισμοί στην εξαγωγή κεφαλαίων για όλους τους άλλους λόγους.
πηγή :ΕΒΕΑ 

ΟΑΕΔ: ΣΤΙΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, στις 12:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο «πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης», η οποία ολοκληρώνεται την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018, στις 23:59, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Μέσω του προγράμματος πρόκειται να επιχορηγηθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή και μερικής απασχόλησης, που δημιούργησαν από 1-6-2017 έως 31-5-2018. 

πηγή :ΕΒΕΑ

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

«Τεχνικοί Ασφαλείας – Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης τεχνικών ασφαλείας – ανάθεση καθηκόντων τεχνικών ασφαλείας». Î‘ποτέλεσμα εικόνας για βεα
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ:
Α. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- Το νομικό πλαίσιο οριοθετείται από τον Ν. 3850/2010, την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 9Α Ν. 3850/2010 (η οποία προσετέθη με το άρθρο 119 Ν. 4488/2017) και την βάσει αυτής εκδοθείσα Υ.Α. 50067/28/27.10.2017 που τροποποιήθηκε από τις Υ.Α. 16974/758/2018 και Υ.Α. 32126/1463/2018.
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
- Δεν καταχωρίζονται στην Ηλεκτρονική Βάση (Η.Β.) οι εργοδότες που εκτελούν χρέη Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) στην επιχείρησή τους. Καταχωρίζονται τα φυσικά πρόσωπα -Τ.Α. και οι Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) και Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ).
- Καταχωρίζονται στοιχεία ταυτοποίησης (Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Α.Δ.Τ., επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, εθνικότητα, κατοικία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο), εκπαιδεύσεως και ειδικότητας του Τ.Α. (επιπέδου και τίτλου σπουδών, ειδικότητα, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται και στοιχεία επιμόρφωσης) καθώς και απασχολήσεως (στοιχεία επιχειρήσεως ή επιχειρήσεων στην οποία ή στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες Τ.Α. κλπ.).
- Προηγείται αίτηση εγγραφής στην Η.Β. με χρήση των κωδικών του TAXIS και εν συνεχεία αποκτάται κωδικός πρόσβασης και δημιουργία προσωπικού λογαριασμού του Τ.Α. στην Η.Β.
- Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία ΣΕΠΕ του τόπου κατοικίας του αιτούντος Τ.Α.
- Μετά από την έγκριση της αιτήσεως εγγραφής στην ηλεκτρονική βάση, χορηγείται μοναδικός αριθμός καταχώρισης Τ.Α.
- Η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τ.Α. την οποία προβλέπει η Υ.Α. (άρθρο 7 της Υ.Α.) πραγματοποιείται σε Τ.Α. εγγεγραμμένους στην Η.Β. με συμπλήρωση από τον εργοδότη εντύπου πρότασης ανάθεσης καθηκόντων στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, το οποίο έντυπο - πρόταση, αφού ελεγχθεί από πλευράς νομιμότητας, αποδέχεται ο Τ.Α. ή/και η ΕΞΥΠΠ μετά από σχετική
ειδοποίηση που τους αποστέλλεται. Εξυπακούεται ότι η εν λόγω διαδικασία ανάθεσης δεν καταλαμβάνει τους εργοδότες που εκτελούν χρέη Τ.Α. στην επιχείρησή τους.
- Από την 1-12-2017 όλοι οι Τ.Α. που ασκούν (οποτεδήποτε και αν άρχισαν να εκτελούν καθήκοντα Τ.Α.) ή πρόκειται (από 1-12-2017 και μετά) να ασκήσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εγγράφονται στην ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας (Η.Β.).
- Η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τ.Α. (άρθρο 7 της Υ.Α.) εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τ.Α. από 1-7-2018, ενώ από 1-4-2018 έως 30-6-2018 κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας από εργοδότες που έχουν υποχρέωση να απασχολούν τεχνικό ασφαλείας πραγματοποιείται, εναλλακτικά, είτε με τήρηση της διαδικασίας ανάθεσης την οποία προβλέπει η Υ.Α. (άρθρο 7 αυτής) είτε με επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ. Όσες όμως αναθέσεις καθηκόντων τεχνικών ασφαλείας θα έχουν υποβληθεί εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ (από οποτεδήποτε στο παρελθόν) έως 30-6-2018, θα λήξουν αυτοδικαίως την 1-4-2019 και ώρα 13:00. Συνεπώς έως τότε (1-4-2019 και ώρα 13:00) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας όπως αυτή ορίζεται στην Υ.Α. (άρθρο 7 της Υ.Α.).
- Εν περιπτώσει μονομερούς αποφάσεως του Τ.Α. ή/και της ΕΞΥΠΠ για διακοπή της ασκήσεως των καθηκόντων Τ.Α., υποβάλλεται αίτημα διακοπής παροχής υπηρεσιών Τ.Α.
- Εν περιπτώσει μονομερούς από τον εργοδότη διακοπής της παροχής υπηρεσιών Τ.Α., η δήλωση του εργοδότη πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
- Για την κατά τα άνω λήξη της αναθέσεως καθηκόντων αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό του εργοδότη και του Τ.Α. ή/και της ΕΞΥΠΠ.

Γ. ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ:
- Για τους εργοδότες που εκτελούν χρέη Τ.Α. στην επιχείρησή τους δεν επέρχεται μεταβολή σε όσα γνωρίζαμε έως τώρα.
- Από την 1-12-2017 όλοι ανεξαιρέτως οι Τ.Α. (πλην εννοείται των εργοδοτών-τεχνικών ασφαλείας) εγγράφονται στην ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας.
 Ειδικότερα ισχύουν οι εξής υποχρεώσεις για τις κάτωθι επιμέρους δυο κατά βάση κατηγορίες Τ.Α.:
Για την 1η κατηγορία Τ.Α.:
α) Οι από χρονικό σημείο προγενέστερο της 1-12-2017 ασκούντες καθήκοντα Τ.Α. που απλώς συνεχίζουν και μετά την 1-12-2017 να είναι τεχνικοί ασφαλείας στην ίδια επιχείρηση χωρίς κάποια νεώτερη έως σήμερα ανανέωση,
β) Οι από χρονικό σημείο προγενέστερο της 1-12-2017 Τ.Α. που συνεχίζουν και μετά την 1-12-2017 να είναι Τ.Α. στην ίδια επιχείρηση, με νεώτερη όμως ανανέωση της ιδιότητάς τους αυτής που εμπίπτει (η ανανέωση) στο χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-3-2018,
γ) Οι καθιστάμενοι Τ.Α. στο χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-3-2018,
δ) Εκείνοι από όσους καθίστανται Τ.Α. στο χρονικό διάστημα από 1-4-2018 έως 30-6-2018, για τους οποίους υπήρξε επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και
ε) Οι Τ.Α. οι οποίοι, ανεξάρτητα από το πότε στο παρελθόν κατέστησαν τεχνικοί ασφαλείας, είχαν νέα ανάθεση καθηκόντων στο χρονικό διάστημα από 1-4-2018 έως 30-6-2018, για την οποία νέα ανάθεση υπήρξε επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ,
έχουν τις εξής δυο υποχρεώσεις:

α) να εγγραφούν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και
β) να ολοκληρώσουν την προβλεπόμενη από την υπουργική απόφαση διαδικασία υποβολής του εντύπου αναθέσεως καθηκόντων Τ.Α. το αργότερο έως την 1-4-2019 και ώρα 13:00 (διότι τότε θα λήξουν αυτοδικαίως οι αναθέσεις ή/και ανανεώσεις καθηκόντων τους που πραγματοποιήθηκαν με έγγραφη υποβολή των σχετικών εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ).

Για την 2η κατηγορία Τ.Α.:
Πάντες οι λοιποί Τ.Α., δηλαδή:
α) όσοι καθίστανται Τ.Α. από 1-7-2018 και μετά ή κατέστησαν Τ.Α. οποτεδήποτε πριν από την 1-7-2018 αλλά συνέπεσε ανανέωση της αναθέσεως καθηκόντων τους μετά την 1-7-2018, όπως επίσης και
β) οι τεχνικοί ασφαλείας οι οποίοι είχαν πρώτη ή νέα ανάθεση καθηκόντων στο χρονικό διάστημα από 1-4-2018 έως 30-6-2018 εφ' όσον γι' αυτούς δεν υπήρξε επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ αλλά τηρήθηκε η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας της υπουργικής αποφάσεως, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη υποχρέωση.
Οι αναθέσεις καθηκόντων Τ.Α. σε αυτούς (τους Τ.Α. της ως άνω 2ης κατηγορίας Τ.Α.) δεν θα λήξουν αυτοδικαίως την 1-4-2019 (τότε θα λήξουν αυτοδικαίως μόνον οι έως 30-6-2018 εγγράφως υποβληθείσες αναθέσεις καθηκόντων). Εξυπακούεται βέβαια ότι οι τεχνικοί ασφαλείας της εν λόγω 2ης κατηγορίας Τ.Α. έχουν εγγραφεί στην ηλεκτρονική βάση, διαφορετικά δεν θα είχε γίνει η υποχρεωτικά με την διαδικασία της Υ.Α. ανάθεση καθηκόντων Τ.Α. σε αυτούς.
πηγή : ΒΕΑ 

«Αδήλωτη Εργασία – Πως Επιβάλλονται τα πρόστιμα». Î‘ποτέλεσμα εικόνας για βεα
Σε συνέχεια του Ν.4554/2018, το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε την με  αριθμό 43614/996/9-8-2018 απόφαση σχετικά με τη Διαδικασία Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων (προστίμων) κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας, στην οποία  ορίζονται τα εξής:
1. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο 10.500 ευρώ και προσαύξηση κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη) συντάσσεται και επιδίδεται Δελτίο Ελέγχου με το οποίο διαπιστώνεται παράβαση για αδήλωτη εργασία, και συντάσσεται και επιδίδεται Πράξη Επιβολής Προστίμου, κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων, με την οποία προσδιορίζεται, το ύψος του προστίμου που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη εργοδότη.

2. Όταν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, διαπιστώνουν, κατά τον έλεγχο, τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού, ενημερώνουν το κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (Τ.Ε.Ε.Σ.) του Σ.ΕΠ.Ε., εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα διενέργειας του ελέγχου, σχετικά με την παράβαση. Εν συνεχεία, ο Προϊστάμενος του Τ.Ε.Ε.Σ. συντάσσει και επιδίδει Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, το ύψος του προστίμου που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη εργοδότη.

3. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου επιδίδεται στον εργοδότη εντός (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης του Δελτίου Ελέγχου ή από την ημέρα κοινοποίησης της σχετικής έκθεσης/εγγράφου σχετικά με τη διαπίστωση αδήλωτης εργασίας στο αρμόδιο Τ.Ε.Ε.Σ. Εντός της ιδίας προθεσμίας η Πράξη Επιβολής Προστίμου και το σχετικό δελτίο ελέγχου/έκθεση ελέγχου διαβιβάζονται προς την αρμόδια υπηρεσία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), προκειμένου να καταλογισθούν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Για τον καταλογισμό των εν λόγω ασφαλιστικών εισφορών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ε.Φ.Κ.Α., ως βάση υπολογισμού των εισφορών του τριμήνου λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Εάν αποδειχθεί απασχόληση πέρα των τριών (3) μηνών ή αποδοχές υψηλότερες από τις κατώτατες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, για το ελεγχόμενο διάστημα καταλογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

4. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του προστίμου και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν.δ. 356/1974 Α’ 90), όπως ισχύει.

5. Όταν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από Επιθεωρητή του Σ.ΕΠ.Ε., καταβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Όταν έχει επιβληθεί από ελεγκτή των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή υπάλληλο του Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. Και στις δύο περιπτώσεις το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα καταβολής του προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.

6. Όταν ο εργοδότης προβαίνει στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι, καταβάλλει το επιβληθέν πρόστιμο μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί ανά περίπτωση σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου.

7. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ημέρα καταβολής του μειωμένου προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) εκτός από το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης, το έντυπο Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), υπεύθυνη δήλωση επιλογής διάρκειας της σύμβασης, μη υποτροπής της παράβασης, αποδοχής του προστίμου και παραίτησης από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων.

8. Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού της επιχείρησης, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από το γεγονός, να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συνδρομή κάποιου από τους προβλεπόμενους λόγους.

9. Εάν, μετά τη χρήση της έκπτωσης, διαπιστωθεί η μη συνδρομή των προϋποθέσεών της ή συντρέξει μείωση του προσωπικού της επιχείρησης, η αρμόδια Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) βεβαιώνει σε βάρος του εργοδότη το υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό, ενημερώνοντας σχετικά τον τελευταίο.

10. Κατά των Πράξεων Επιβολής Προστίμου, ανάλογα με το ποιο όργανο εκδίδει την πράξη, κατά περίπτωση, και της Πράξεως Επιβολής Προστίμου της ανωτέρω παραγράφου 3 ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της δεύτερης εξ αυτών, δια της οποίας περατώνεται η ως άνω περιγραφόμενη σύνθετη διοικητική ενέργεια επιβολής κυρώσεων για την αδήλωτη εργασία. Μέσα στην ίδια προθεσμία, η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου, στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.). Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται σε ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ακυρωθούν οι ως άνω Πράξεις Επιβολής Προστίμου, ο ασφαλισμένος που κατοχύρωσε ασφαλιστικά δικαιώματα δυνάμει της ακυρωθείσας Πράξης Επιβολής Προστίμου της παραγράφου 3, θα μπορεί, για λόγους χρηστής διοίκησης, να εξαγοράσει το χρόνο για τον οποίο καταλογίστηκαν ασφαλιστικές εισφορές δυνάμει της άνω Πράξης Επιβολής Προστίμου. Ως βάση υπολογισμού των εισφορών αυτών λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

πηγή :  ΒΕΑ 

«Επαγγελματικοί λογαριασμοί: Νέα απόφαση - Πρόστιμο 1.000 ευρώ για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στην ΑΑΔΕ»


Αποτέλεσμα εικόνας για βεα

Προθεσμία τριών μηνών και συγκεκριμένα έως τις 12 Δεκεμβρίου 2018 δίνει το υπουργείο Οικονομικών στους επαγγελματίες και καταστηματάρχες να δηλώσουν στο Taxisnet τον επαγγελματικό τους λογαριασμό. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση οι επαγγελματίες που υποχρεούνται να διαθέτουν POS και να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα πρέπει εντός μήνα να δηλώνουν τον επαγγελματικό λογαριασμό τους. Ωστόσο, για την πρώτη εφαρμογή οι υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης. Με δεδομένο ότι η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 12-9-2018 οι επαγγελματίες έχουν προθεσμία να δηλώσουν τον επαγγελματικό λογαριασμό έως τις 12 Δεκεμβρίου 2018.

Επαγγελματικό Τραπεζικό Λογαριασμό θα πρέπει να δηλώσουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά.
Σύμφωνα με την νέα απόφαση:

1. Οι επαγγελματίες που είναι υπόχρεοι σε POS και δέχονται πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα θα πρέπει να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας. Για την πρώτη εφαρμογή οι υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης.

2. Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους Υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους χίλια (1000) ευρώ.

3. Για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

4. Τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την παραλαβή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 πηγή : ΒΕΑ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΕΥΡΩ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


Στο 1,025 ευρώ το λίτρο εκτιμά η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, που θα αρχίσει να διατίθεται στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου και ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα 60 ευρώ το χιλιόλιτρο (6 λεπτά το λίτρο). Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η αντίστοιχη τιμή τον Οκτώβριο του 2017 ήταν 94,4 λεπτά το λίτρο ενώ στη λήξη της περιόδου θέρμανσης, τον περασμένο Απρίλιο, η τιμή διαμορφώθηκε στο 1,025 ευρώ.
 πηγή :ΒΕΑ 

ΑΠΟ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΤΕΟ
Μερικές ημέρες έμειναν για να περάσουν οι ιδιοκτήτες τα οχήματά τους από τον έλεγχο των ΚΤΕΟ. Η προθεσμία εκπνέει τέλη Σεπτεμβρίου και από την 1ηΟκτωβρίου ενεργοποιείται ο νόμος 4530/2018 ο οποίος προβλέπει τα νέα πρόστιμα ΚΤΕΟ, ενώ απλοποιεί και τη διαδικασία εντοπισμού όσων δεν έχουν περάσει από έλεγχο το αυτοκίνητο και την μοτοσικλέτα τους.
 πηγή: ΒΕΑ 

ΑΑΔΕ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3,5 ΕΚ. ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ 10.000 ΕΥΡΩ


Σχεδόν 3,6 εκατ. φορολογούμενοι χρωστούν στην εφορία μέχρι 10.000 ευρώ (συνολικά 3,7 δισ. ευρώ), ενώ οι μεγαλοοφειλέτες είναι 41.232 και χρωστούν πάνω από 91 δισ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ύστερα από ερώτηση του βουλευτή Δημήτρη Καμμένου. Σύμφωνα με τα στοιχεία πάνω από 3,8 εκατ. Έλληνες χρωστούν 101,5 δισ. ευρώ.
πηγή : ΒΕΑ 

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ : ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝΑποτέλεσμα εικόνας για ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ

Συνάδελφοι αρτοποιοί,
Η επιστροφή στην κανονικότητα που προπαγανδίζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ  δεν αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων  συναδέλφων.
·         Η φοροληστεία από το πρώτο ευρώ θα συνεχίσει να μας πνίγει.
·         Τα χρέη σε εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες θα συνεχίσουν να αυξάνονται.
·         Η απειλή των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών είναι στην ημερήσια διάταξη.
·         Η κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας προχωράει.   
Οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι μεγαλέμποροι, πανηγυρίζουν μαζί με την κυβέρνηση για το τέλος των μνημονίων. Σε αυτούς υπόσχεται η κυβέρνηση νέες ευκαιρίες, νέες φοροελαφρύνσεις, νέα επενδυτικά σχέδια.
Στη μεγάλη πλειοψηφία εργαζόμενων, αυτοαπασχολούμενων, συνταξιούχων υπόσχεται ότι θα δώσει μερικά ψίχουλα από τα ματωμένα πλεονάσματα που έβγαλε από το ξεζούμισμα μας.
Φτάνει πια η κοροϊδία
Παλεύουμε για την ανατροπή της πολιτικής που χειροτερεύει τη ζωή μας

Αγωνιζόμαστε για το δίκιο μας, απαιτούμε:
·         Άμεση επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους αυτοαπασχολούμενους στις 12.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.
·         Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και του ΕΝΦΙΑ.
·         Ακατάσχετος λογαριασμός για όλους τους αυτοαπασχολούμενους με εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ
·         Καμία κατάσχεση πρώτης κατοικίας. Αναστολή των κατασχέσεων επαγγελματικής στέγης, εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, τραπεζικών λογαριασμών κ.λπ. για τους αυτοαπασχολούμενους που διατηρούν την επιχείρησή τους.
·         Διαγραφή τμήματος των χρεών προς τις τράπεζες. Διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων. Διαγραφή 30% του κεφαλαίου για τους εν ενεργεία αυτοαπασχολούμενους και 50% για όσους έκλεισαν.
·         Μακρόχρονη ρύθμιση, με δόσεις που να μην ξεπερνούν συνολικά το 10% του διαθέσιμου εισοδήματος.
·         ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ δημόσια, καθολική, κρατικά επιχορηγούμενη.
·         Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Εδώ και τώρα ΔΩΡΕΑΝ Υγεία Πρόνοια - αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους.
·         Επιστροφή των αποθεματικών που ληστεύθηκαν. Άμεση αναπλήρωση όλων των χρημάτων που χάθηκαν με το «κούρεμα» και την ανακεφαλαιοποίηση
·         Νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Καμία Κυριακή τα μαγαζιά ανοιχτά. Εξαήμερη λειτουργία, 3 απογεύματα της εβδομάδας κλειστά.
·         Κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη άμεσης ανάγκης.
·         Επίδομα τοκετού 1.000 ευρώ για κάθε γέννα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, καλυπτόμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό.