Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Ιδιωτικό χρέος: 73 φορολογούμενοι οφείλουν 32 δις ευρώ!

Ιδιωτικό χρέος: 73 φορολογούμενοι οφείλουν 32 δις ευρώ!Η ακτινογραφία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο.

Από την παρουσίαση του κ. Γ. Πιτσιλή σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους δημοσιογράφους, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση.Από τα περίπου 100 δις ευρώ την 1.1.2018, τα 47 δις προέρχονται από οφειλές που δεν έχουν σχέση με τους φόρους (πρόστιμα/προσαυξήσεις καθώς και πρόστιμα Κ.Β.Σ.)
 
Από τα 100 δις τα 13 θεωρούνται ως ανεπίδεκτα είσπραξης.
 

 

Οφειλόμενα ποσά ανά πλήθος φορολογουμένων. 


Σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητή το 54,1% των οφειλετών έχει οφειλές έως 500 ευρώ. (περίπου 2,2 εκατ. φορολογούμενοι).

Από τα περίπου 100 δις οφειλών τα 32 δις τα οφείλουν μόλις 73 φορολογούμενοι.

Τα 80 από τα 100 δις δηλαδή το 80% των οφειλών, τα οφείλουν 7.700 φορολογούμενοι.Πλήθος φορολογουμένων 
Ληξιπρόθεσμο
Πραγματικό ληξιπρόθεσμο (μείον ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές) 
0-10
525.758
914.091
914.091
Οκτ-50
337.729
9.806.344
9.806.292
50-500
1.338.423
298.272.024
298.269.469
500-2000
968.710
938.930.749
938.923.370
2000-3000
193.839
475.603.507
475.567.525
3001 - 5.000
205.516
796.321.049
796.281.434
5.001 - 10.000
209.265
1.466.621.943
1.466.076.463
10.001 - 20.000
128.471
1.795.050.379
1.794.235.860
20.001 - 50.000
88.214
2.719.296.858
2.717.053.444
50.001 - 100.000
32.418
2.253.137.685
2.245.022.323
100.001 - 150.000
11.492
1.395.714.107
1.386.761.251
150.001 - 300.000
11.768
2.460.479.309
2.434.251.533
300.001 - 1.000.000
9.506
5.042.331.347
4.799.413.922
1.000.001 - 1.500.000
1.889
2.300.179.491
2.089.404.502
1.500.001 - 10.000.000
4.665
17.267.342.099
15.428.132.997
10.000.001 - 100.000.000
1.121
28.658.939.523
21.041.215.870
100.000.001 -
73
32.091.083.652
28.558.658.146
TOTAL
4.068.857
99.970.024.156
86.479.988.493

Αναλυτικός πίνακας οφειλών με μεγαλύτερο εύρος κλιμακίων.Πλήθος φορολογουμένων 
Ληξιπρόθεσμο
Πραγματικό ληξιπρόθεσμο (μείον ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές) 
Ποσοστό
Μέχρι 500 ευρώ
2.201.910
308.992.459
308.989.852
54,1162%
Από 500 - 2.000 ευρώ
968.710
938.930.749
938.923.370
23,8079%
Από 2.000 έως 20.000
737.091
4.533.596.878
4.532.161.282
18,1154%
Από 20.000  έως 100.000
120.632
4.972.434.543
4.962.075.767
2,9648%
από 100.000 έως 1 εκ
32.766
8.898.524.763
8.620.426.706
0,8053%
Από 1 εκ έως 100 εκ
7.675
48.226.461.113
38.558.753.369
0,1886%
Από 100 εκ και πάνω
73
32.091.083.652
28.558.658.146
0,0018%


4.068.857
99.970.024.157
86.479.988.492

πηγή: ΕΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου