Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΓΕΝΙΚΗΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝΒΙΟΤΕΧΝΩΝΕΜΠΟΡΩΝΕΛΛΑΔΑΣ                         
Αθήνα, 2 Μαΐου 2017
                                                                                                Προς
                                                                                                Τοπικές & Κλαδικές Ομοσπονδίες
                                                                                                Αττικής
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2017,    το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, μαζί με κλιμάκια όπως του ΣΔΟΕ και του ΕΦΚΑ θα πραγματοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχων στην Αττική για την καταπολέμηση της αδήλωτης και της μερικώς δηλωμένης εργασίας. Οι έλεγχοι αυτοί δεν υποκαθιστούν τους τακτικούς ελέγχους του ΣΕΠΕ και των άλλων ελεγκτικών μηχανισμών οι οποίοι και θα πραγματοποιούνται κανονικά.
Με βάση τα παραπάνω θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας αναφορικά με την δήλωση των εργαζομένων ώστε να αποφευχθούν τα υπέρογκα πρόστιμα σε περίπτωση ελέγχου. Οι έλεγχοι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε θα είναι στοχευμένοι με βάση στοιχεία που βγάζει το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ ΣΕΠΕ).
Τέλος,θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η ΓΣΕΒΕΕ συνεχίζει να καταβάλει προσπάθειες για την μείωση του προστίμου των 10500 € που κλείνει επιχειρήσεις αλλά και την μείωση της υπερφορολόγησης που σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας και πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότησηεπηρεάζει αρνητικά την βιωσιμότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και την δυνατότητα συμμόρφωσής τους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου