Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΕΦΚΑ: ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΜΑΪΟΥ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣΗ Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 είναι η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής εισφοράς μηνός Απριλίου 2017 για τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως υπενθυμίζει με σχετική ανακοίνωση ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
πηγή : ΕΒΕΑ 

 

ΓΕΝΙΚΗΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝΒΙΟΤΕΧΝΩΝΕΜΠΟΡΩΝΕΛΛΑΔΑΣ                         
Αθήνα, 2 Μαΐου 2017
                                                                                                Προς
                                                                                                Τοπικές & Κλαδικές Ομοσπονδίες
                                                                                                Αττικής
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2017,    το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, μαζί με κλιμάκια όπως του ΣΔΟΕ και του ΕΦΚΑ θα πραγματοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχων στην Αττική για την καταπολέμηση της αδήλωτης και της μερικώς δηλωμένης εργασίας. Οι έλεγχοι αυτοί δεν υποκαθιστούν τους τακτικούς ελέγχους του ΣΕΠΕ και των άλλων ελεγκτικών μηχανισμών οι οποίοι και θα πραγματοποιούνται κανονικά.
Με βάση τα παραπάνω θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας αναφορικά με την δήλωση των εργαζομένων ώστε να αποφευχθούν τα υπέρογκα πρόστιμα σε περίπτωση ελέγχου. Οι έλεγχοι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε θα είναι στοχευμένοι με βάση στοιχεία που βγάζει το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ ΣΕΠΕ).
Τέλος,θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η ΓΣΕΒΕΕ συνεχίζει να καταβάλει προσπάθειες για την μείωση του προστίμου των 10500 € που κλείνει επιχειρήσεις αλλά και την μείωση της υπερφορολόγησης που σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας και πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότησηεπηρεάζει αρνητικά την βιωσιμότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και την δυνατότητα συμμόρφωσής τους.


Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και πληρωμής δόσεων φόρου

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και πληρωμής δόσεων φόρου

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και πληρωμής δόσεων φόρου

Σύνταξη – επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα Taxheaven

 

Ι) Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων

 

Α) Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Τροποποιήσεις διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και η οποία ψηφίστηκε ως εισήχθη, επέρχονται αλλαγές στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθ. 67 του ν.4172/2013 (Α' 167) και καθιερώνεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων η 30η Ιουνίου (αντί της 30η Απριλίου που ίσχυε) του επόμενου φορολογικού έτους για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά.

 

Β) Σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθ. 67 του ν.4172/2013 (Α' 167), εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλίαμπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

 

Γ) Σύμφωνα  με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθ. 67 του ν.4172/2013 (Α' 167), σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους.

 

 

Δ) Συνοπτικός πίνακας προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων Φυσικών προσώπων

Υπόχρεοι
Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της δήλωσης
Φυσικά πρόσωπα που δεν συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα
ή νομικές οντότητες
30.06.2017
Φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα/οντότητες
που τηρούν διπλογραφικά βιβλία
30.06.2017
Φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα/οντότητες
που τηρούν απλογραφικά βιβλία
15.07.2017 => 17.07.2017 *
Φυσικά πρόσωπα που έχουν μεταφέρει την κατοικία
τους στο εξωτερικό
31.12.2017 => 02.01.2018 *
Κληρονόμοι για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν αποβιώσει
31.12.2017 => 02.01.2018 *

 * Η καταληκτική προθεσμία παρατείνεται έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Δ.

 

ΙΙ) Προθεσμία υποβολής δηλώσεων εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1030/2017, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων  του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, για φορολογικό έτος που ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, λήγει στις 30 Ιουνίου 2017.

Υπόχρεοι

Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της δήλωσης

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες άρθρου 45 ν.4172/2013

30.06.2017

 

 

ΙΙΙ) Προθεσμίες πληρωμής δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

 

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1034/2017 δόθηκαν διευκρινίσεις από την Α.Α.Δ.Ε. σε ό,τι αφορά στην πληρωμή των δόσεων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

α) Δόσεις φόρου για δηλώσεις που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων χωρίς περαιτέρω έλεγχο

Μήνας
Ημερομηνία
Δόσεις
Ιούλιος
31.07.2017
1η δόση
Σεπτέμβριος
29.09.2017
2η δόση
Νοέμβριος
30.11.2017
3η δόση

β) Δόσεις φόρου για δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Μήνας
Ημερομηνία
Δόσεις
Σεπτέμβριος
29.09.2017
1η δόση
Νοέμβριος
30.11.2017
2η δόση


γ) Δόσεις φόρου για δηλώσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα στη Δ.Ο.Υ. ή οδηγούνται για έλεγχο στη Δ.Ο.Υ.

Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα στη Δ.Ο.Υ. ή οδηγείται σε αυτήν για έλεγχο δικαιολογητικών και εκκαθαρίζεται μετά την καταληκτική ημερομηνία της πρώτης δόσης, ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις και η ημερομηνία καταβολής των δόσεων καθορίζεται από το χρόνο εκκαθάρισης της δήλωσης σε σχέση με τις καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των δόσεων βάσει εμπρόθεσμης υποβολής.

Για τις παραπάνω δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις και ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας που θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την υποβολή της δήλωσης μέχρι την εκκαθάριση αυτής από τη Δ.Ο. Υ..

δ) Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις που υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ για τις δηλώσεις αυτής της περίπτωσης που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται το επόμενο έτος, η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

 

IV) Προθεσμίες πληρωμής δόσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτωνΣύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Τροποποιήσεις διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και η οποία ψηφίστηκε ως εισήχθη, επέρχονται αλλαγές στα δυο τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθ. 68 του ν.4172/2013 και για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά, η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ' ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της δήλωσης.


Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
Μήνας
Ημερομηνία
Δόσεις
Ιούλιος
31.07.2017
1η δόση
Αύγουστος
31.08.2017
2η δόση
Σεπτέμβριος
29.09.2017
3η δόση
Οκτώβριος
31.10.2017
4η δόση
Νοέμβριος
30.11.2017
5η δόση
Δεκέμβριος
29.12.2017
6η δόση


Πηγή: Taxheaven