Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Οι τυπικές ημερομηνίες ειδοποιήσεων του ΚΕΑΟ για τις εισφορές


Οι τυπικές ημερομηνίες ειδοποιήσεων του ΚΕΑΟ για τις εισφορές

Στο νόμο «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» που ψηφίστηκε στις 20/3/2015 και στο άρθρο 33, περιλαμβάνεται και διάταξη με τις τυπικές ημερομηνίες ισχύος των ειδοποιητηρίων πληρωμής καθυστερούμενων εισφορών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Ειδικότερα αναφέρεται:

 

Κοινοποίηση ατομικών ειδοποιήσεων


Ατομική ειδοποίηση που εκδίδεται από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) προς τους οφειλέτες του και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή κατά τα οριζόμενα στη Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013

απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής της, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η ατομική ειδοποίηση θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της.

 

Σε περίπτωση που η επιστολή δεν παραδοθεί και δεν κοινοποιηθεί στον οφειλέτη ή στον εκπρόσωπό του για οποιονδήποτε λόγο, το Κ.Ε.Α.Ο. ζητά από την ταχυδρομική υπηρεσία την επιστροφή αυτής με συνοδευτικό κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: α) η ημερομηνία, κατά την οποία η συστημένη επιστολή προσκομίσθηκε και παρουσιάστηκε στην ως άνω διεύθυνση και β) ο λόγος για τη μη κοινοποίηση ή τη μη βεβαίωση της κοινοποίησης. Το Κ.Ε.Α.Ο. μεριμνά, προκειμένου αντίγραφο της συστημένης επιστολής να βρίσκεται στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του και να μπορεί αυτή να παραδοθεί στον οφειλέτη ή τον εκπρόσωπό του οποιαδήποτε στιγμή και αδαπάνως.

πηγή: ΕΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου