Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτική από 1-6-2017 η καταβολή των αποδοχών από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού».

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
 ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτική από 1-6-2017 η καταβολή των αποδοχών από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού».
 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την  καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Η απόφαση προβλέπει τα εξής:
Α. Καταβολή αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Καθιερώνεται εφεξής η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτώνΗ καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.
Β. Κυρώσεις
Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις επιβάλλονται κυρώσεις ( α. Πρόστιμο για κάθε μία παράβαση από τριακόσια (300) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ), β. Προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης)  από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα  άρθρα 23και 24 του Ν. 3996/2011.

Γ. Έναρξη ισχύος
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος ορίζεται η 1-6-2017. 

 ΠΗΓΗ:ΒΕΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου