Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Τελεσίδικα κοινόχρηστη η λέξη Ζέα

Κοινόχρηστη και περιγραφική είναι πλέον και µε σφραγίδα δικαστική η λέξη «Ζέα» και ως εκ τούτου δεν µπορεί να µονοπωληθεί από κανένα, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Agrenda.

Από εδώ και πέρα οποιαδήποτε βιοτεχνία ή βιοµηχανία τροφίµων θα µπορεί να αναγράφει στην συσκευασία των προϊόντων της τη λέξη ΖΕΑ, εφόσον έχουν ως πρώτη ύλη τους το συγκεκριµένο δηµητριακό, καθώς απορρίπτονται ως αβάσιµοι οι ισχυρισµοί της εταιρείας «Αγρόκτηµα Αντωνόπουλου» ότι είναι δικαιούχος του σήµατος φήµης ΖΕΑ. Μάλιστα, είχε προηγηθεί και σχετική απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, µε την οποία αίρονταν η εµπορική χρήση του ονόµατος ΖΕΑ της εν λόγω εταιρείας.

Πλέον τα Πολιτικά ∆ικαστήρια δεν θα µπορούν να κάνουν δεκτούς τους ισχυρισµούς όσων υποστηρίζουν ότι έχουν «επινοήσει» την λέξη ΖΕΑ, λέει σε σχετική ανακοίνωση ο Σύνδεσµος Αλευροβιοµηχάνων Ελλάδος συνιστώντας την κατάθεση εµπορικού σήµατος από κάθε ένα επιχειρηµατία που σκοπεύει να διαθέτει προς πώληση προϊόντα περιέχοντα άλευρο ζέας.

Το θέµα είχε αναδείξει εκτενώς η εφηµερίδα Agrenda πριν από δύο χρόνια αλλά και πρόσφατα στις 27 Οκτωβρίου, µε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, στο οποίο ο οµότιµος καθηγητής Γεωπονικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας Φώτιος Θ. Γραβάνης υποστήριζε µε σθένος ότι «Κάθε καλλιεργητής και αλευροποιός µπορεί ελεύθερα να κάνει χρήση του όρου «ζέα» ή «ζειά», αφού πρόκειται για λέξη κοινόχρηστη και περιγραφική, και ως τέτοια δεν δύναται να µονοπωληθεί από κανένα». Στο εν λόγω άρθρο, που έφερε τον τίτλο «Η αχλή του µύθου και η πραγµατικότητα µε το δίκοκκο σιτάρι», µεταξύ άλλων, αναφέρονταν:  Στην ταυτότητα του δίκοκκου σιταριού και την παρουσία και καλλιέργειά του στην Ελλάδα, αντικρούοντας ως αναληθή ισχυρισµό του παραγωγού δίκοκκου σιταριού κ. Αντωνόπουλου, ότι καλλιεργεί «από γενιά σε γενιά» την «µοναδική ελληνική γηγενή ποικιλία του προϊστορικού δίκοκκου σιταριού».
  Στην πεπλανηµένη κατοχύρωση του ονόµατος «ζειά» ή «ζέα», ως εµπορικού ονόµατος δήθεν γηγενούς ποικιλίας δίκοκκου σιταριού.Σύµφωνα µε το Συνδέσµο Αλευροβιοµηχάνων Ελλάδος

 • Η ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων µε πρόσφατες αποφάσεις της, διαχωρίζει εντελώς την εταιρεία Αντωνόπουλος από τη λέξη Ζέα, απορρίπτοντας ουσιαστικά τον ισχυρισµό του Γεωργίου Αντωνόπουλου ότι «δηµιούργησε» την ΖΕΑ.
 • Η Επιτροπή, υιοθετώντας και αξιοποιώντας όλα τα προσκοµισθέντα στοιχεία, ξεκαθάρισε ότι η λέξη ΖΕΑ που περιέχεται στο σύνθετο σήµα του Αντωνόπουλου, αφορά µόνο στο αρχαίο σιτηρό.
 • Το σύνθετο σήµα του Αντωνόπουλου έχει γίνει δεκτό διότι περιέχει την επωνυµία του, η οποία προσδίδει σε αυτό την απαιτούµενη κατά Νόµο διακριτική δύναµη, χωρίς να υπάρχει ο παραµικρός κίνδυνος συγχύσεως µε άλλα σήµατα (τρίτων) τα οποία περιέχουν τη λέξη ζέα.

Το τέλος µιας κόντρας
Υπενθυµίζεται ότι η κόντρα ξέσπασε όταν από την πλευρά του Αγροκτήµατος Αντωνόπουλου κατατέθηκε αίτηση ώστε να µην µπορεί να χρησιµοποιεί άλλη εταιρεία, µεταξύ αυτών και η εταιρεία Μύλοι Λούλη ΑΕ, την ονοµασία «ΖΕΑΣ» επικαλούµενη ότι είναι δικαιούχος σήµατος φήµης µε το σκεπτικό ότι: «Από το 1985 η λεκτική ένδειξη «ΖΕΑΣ» ως διακριτικό γνώρισµα διακρίνει τα προϊόντα σιτηρών από σκληρό δίκοκκo σιτάρι, του Γεωργίου Αντωνόπουλου του Χρήστου, συνεχίζοντας µια οικογενειακή παράδοση καλλιέργειας γεωργικών προϊόντων µε µεθόδους που σέβονταν πάντα την φύση και τον άνθρωπο. Από το 2009 η λεκτική ένδειξη «ΖΕΑΣ» διακρίνει και τυπικώς τα προϊόντα της επιχείρησης του Αγροκτήµατος Αντωνόπουλου καθώς έχει κατοχυρώσει εµπορικά σήµατα µε την λεκτική ένδειξη «ΖΕΑΣ» για να διακρίνει προϊόντα και υπηρεσίες των κλάσεων 30, 32, 35 και 43».


Σηματωρός «η αχλή του μύθου και η πραγματικότητα με το δίκοκκο σιτάρι»
«Προ δύο (2) ετών, κείµενό µου µε τίτλο «Το ∆ίκοκκο Σιτάρι. Μύθοι και Πραγµατικότητα» παρουσιάσθηκε ως «αφιέρωµα» στην εφηµερίδα Agrenda µε τίτλο «Η αχλή του µύθου και η πραγµατικότητα µε το δίκοκκο σιτάρι».  Στο εν λόγω άρθρο,  µεταξύ άλλων, αναφέρθηκα:
1.Στην ταυτότητα του δίκοκκου σιταριού, την παρουσία και καλλιέργειά του στην Ελλάδα, αντικρούοντας τον αναληθή ισχυρισµό του παραγωγού δίκοκκου σιταριού κ. Αντωνόπουλου, ότι καλλιεργεί «από γενιά σε γενιά» την «µοναδική ελληνική γηγενή ποικιλία του προϊστορικού δίκοκκου σιταριού».
2.Στην πεπλανηµένη κατοχύρωση του ονόµατος «ζειά» ή «ζέα», ως εµπορικού ονόµατος δήθεν γηγενούς ποικιλίας δίκοκκου σιταριού, από τον κ. Αντωνόπουλο, δεδοµένου ότι είναι κοινό όνοµα είδους και όχι ποικιλίας κάποιου είδους που προέκυψε από βελτιωτικές εργασίες του συγκεκριµένου παραγωγού. Και ότι τα κοινά ονόµατα ειδών (φυτών ή ζώων) δεν είναι δυνατόν να κατοχυρώνονται εµπορικά.  
Το εν λόγω άρθρο στην Agrenda είχε µεγάλη αναγνωσιµότητα, ως αποτέλεσµα της οποίας η κ. Ε. Λούλη (της αλευροβιοµηχανίας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.», που ασκεί την προεδρία στον Σύνδεσµο Αλευροβιοµηχάνων Ελλάδος), να µου ζητήσει να καταθέσω αυτά που περιλαµβάνονται στο άρθρο µου, σε αγωγή για άρση της «πατέντας» του ονόµατος «ζειά» ή «ζέα», ως εµπορικού ονόµατος προϊόντων δίκοκκου σιταριού (Triticum dicoccum) που είχε αποδοθεί στον κ. Αντωνόπουλο. 
Ήδη, εκδόθηκαν οµόφωνες αποφάσεις της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, δια των οποίων ήρθη η αποδοθείσα προ ετών στον κ. Αντωνόπουλο πατέντα του ονόµατος «ζειά» ή «ζέα», ως εµπορικού ονόµατος των προϊόντων του από δίκοκκο σιτάρι. Έτσι η λέξη ζέα ή ζειά, ως κοινό όνοµα του είδους Triticum dicoccum, δεν µπορεί να µονοπωληθεί από οποιονδήποτε.». 
Καθηγ. Φώτιος Θ. Γραβάνης, Γεωπόνος - Οµότιµος Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

πηγή: agronews.gr

5 σχόλια:

 1. (ΜΕΡΟΣ 1ο)

  ΑΣ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ


  ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΕΑΣ


  Στις 23.11.2016 o ιστότοπος agronews.gr με βαρύγδουπη ανάρτησή του επικαλούμενο ανακοίνωση των Ελλήνων αλευροβιομηχάνων, πού ουδέποτε ανήρτησαν οι ίδιοι αποφαίνεται: «Κοινόχρηστη η λέξη ΖΕΑ με απόφαση Δικαστηρίου» και παραθέτει την ανακοίνωση η οποία προτρέπει κάθε επιχειρηματία να καταθέσει σήματα με την ένδειξη αυτή και να κυκλοφορήσει επίσης προϊόντα , καθώς τα πολιτικά Δικαστήρια δεσμεύονται από την απόφαση της επιτροπής του Υπουργείου Εμπορίου. Τα ίδια ακριβώς αναρτά στην ιστοσελίδα της ως ανακοίνωση των αλευροβιομηχάνων, από την ημερομηνία αυτή και η εταιρεία Λούλη ΑΕ.
  Το ίδιο είχε κάνει λίγες μέρες πρίν και ο agrotypos.gr.
  Τα υποτιθέμανα «γεωργικά» αυτά sites αποδεχόμενα άκριτα, αντιδεοντολογικά και αντιδημοσιογραφικά τα αναφερόμενα, πλειοδότησαν και τα διακόσμησαν με βαρύγδουπους ψευδείς σχολιασμούς.
  Φυσικά η ιστοσελίδα αυτή δεν σκέφθηκε να ζητήσει και την άποψη τη δική μας. Ετσι ζητήσαμε επίσημα να δημοσιεύσουν και την δική μας θέση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ΜΑΣ ΑΓΝΟΗΣΑΝ. ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΑΣ ΑΓΝΟΗΣΑΝ, ΕΜΑΣ, ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, αλλά επανήλθαν και πλειοδότησαν με άλλο ένα ΤΕΡΑΤΩΔΕΣ ΨΕΜΜΑ, συμπληρώνοντας το κίτρινιο «ρεπορτάζ» τους με τεράστιους τίτλους στις 29-11-2016 : ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ κοινόχρηστη η λέξη ζέα-το τέλος μιάς κόντρας.
  Ας βάλουμε όμως τα πράγματα στην θέση τους:
  Ολοι οι καταναλωτές μας και όλη η Ελλάδα , στη στεριά και στα νησιά μας έχουν γνωρίσει εδώ και 35 χρόνια από το Αγρόκτημά μας το δίκοκκο στάρι. Ολοι γνωρίζουν πως τα προϊόντα μας από το στάρι αυτό τα ονομάζουμε ΖΕΑΣ (αλεύρι , ζυμαρικά, ψωμί, παξιμάδια κλπ).
  Από το 2009 έχουν καταχωρισθεί πλήθος σημάτων μας με την ένδειξη αυτή (ΑΛΕΥΡΑ ΖΕΑΣ, ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΖΕΑΣ κλπ), όπως βεβαίως και άλλα σήματα με άλλες ενδείξεις (Πτισάνη, Τουταγχαμών κα)
  Επίσης έχουμε και Κοινοτικό-Ευρωπαϊκό σήμα με την ένδειξη “ΑΛΕΥΡΑ ΖΕΑΣ” .
  Στα πλαίσια καταχώρησης του Κοινοτικού-Ευρωπαϊκού Σήματός μας το 2014 η εταιρεία ΛΟΥΛΗ ΑΕ μας πήγε στα Ευρωπαίκά Δικαστήρια και ΕΧΑΣΕ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ, με αποτέλεσμα να κατοχυρωθεί το Ευρωπαϊκό μας Σήμα.
  Εχουμε καταχωρημένα για τα προϊόντα μας ΔΩΔΕΚΑ (12) ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ .
  Το 2016 η ίδια εταιρεία ΛΟΥΛΗ ΑΕ μαζί με τούς αλευροβιομηχάνους μας πήγε στην Επιτροπή Σημάτων τού Υπουργείου ζητώντας να διαγραφούν όλα τα σήματά μας. ΕΧΑΣΑΝ και εκεί όλες τις υποθέσεις και η ΛΟΥΛΗΣ και οι αλευροβιομήχανοι, ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΑΣ.
  Ταυτόχρονα τούς πήγαμε και εμείς στη Επιτροπή σημάτων γιατί θέλανε να βγάλουν ετικέττα με την ένδειξη ΖΕΑΣ στο αλεύρι τους. Η επιτροπή τού Υπουργείου απέρριψε τις ανακοπές μας χωρίς να λάβει υπ’ όψη της ούτε την ιστορία των σημάτων μας ούτε το πλήθος των συντριπτικών μας επιστημονικών αποδείξεων. Αυτό μόνο τα Δικαστήρια θα το κάνουν. Αυτό ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ γιατί η απόφαση αυτή δεν είναι ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ, λέγεται ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ και την προσβάλαμε ήδη στα Διοικητικά Δικαστήρια τα οποία είναι τα μόνα αρμόδια να αποφασίσουν. Τελεσίδικες λέγονται οι αποφάσεις των Δικαστηρίων μετά το Εφετείο και όχι βέβαια οι πράξεις των επιτροπών τού Δημοσίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. (MEΡΟΣ 2ο)

  Κι όμως οι τίτλοι στις αναρτήσεις τους είναι τεράστιοι και κίτρινοι και μιλάνε για τελεσίδικες αποφάσεις. Ούτε οι ίδιοι οι αλευροβιομήχανοι δεν πιστεύουν στα μάτια τους με την διαστρέβλωση και τα ψεύδη.
  Ας αφήσουμε δε και τον μοναχικό στρατευμένο συνταξιούχο καθηγητή ΤΕΙ πού έχει πάρει σβάρνα τα ηλεκτρινικά sites, όποια τον δέχονται, και αναμασάει τις ψεύτικες ανακοινώσεις των αλευροβιομηχάνων.
  Μέχρι να αποφασίσουν τα ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ, η Λούλης ΑΕ και οι αλευροβιομήχανοι δεν έχουν δικά τους Σήματα πού να γράφουν ΖΕΑΣ, ούτε πολύ περισσότερο μπορούν να τα βάλουν στις ετικέττες τους.
  Για το λόγο αυτό έχουν κυκλοφορήσει με άλλη ονομασία το αλεύρι τους , το λένε ΑΛΕΥΡΙ ΖΗΝ , όποιος το ξέρει, ΟΧΙ ΑΛΕΥΡΙ ΖΕΑΣ .
  Είναι κοινός τόπος ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής προσβάλλονται στα αρμόδια δικαστήρια. Εδώ προσβάλλονται αποφάσεις Δικαστηρίων στο Εφετείο και η πρωτόδικη απόφαση αλλάζει. Έτσι είναι οι Δημοκρατίες, έτσι είναι το Ελληνικό Δίκαιο , έτσι είναι το Δίκαιο όλης της πολιτισμένης ανθρωπότητος.
  Εύκολα καταλαβαίνει ο κόσμος ότι όταν τους συνέφερε (στην Ευρωπαϊκή Ενωση) η ένδειξη ΖΕΑΣ στα δικά μας σήματα πού είναι και παμπάλαια τους ενοχλούσε και ήθελαν να την κάνουν δική τους, ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΛΛΟΣ, ψευδόμενοι ότι είχαν παλαιότερα σήματα. Οταν δεν τους συνέφερε (στο Ελληνικό Υπουργείο Εμπορίου), η ένδειξη ΖΕΑΣ τάχα είναι κοινόχρηστη, γιατί υπάρχει τάχα το δημητριακό ΖΕΑΣ.
  Δεν υπάρχει τέτοιο δημητριακό , μόνο η ονομασία των προϊόντων μας. Εδώ δεν ξέρουν καλά-καλά το δίκοκκο στάρι και ρωτούν δεξιά και αριστερά. Βρήκαν, όπως λένε και από το Ινστιτούτο Σιτηρών, δίκοκκα με καρτελάκι, παράγωγα υβρίδια του σταριού simetto. Η επίσημη εμπορική ονομασία τους είναι Padre pio και antigola και μετά μιλάνε για συνέχεια από την αρχαιότητα.
  Ανακεφαλαιώνοντας : Σύμφωνα λοιπόν με το Ελληνικό Δίκαιο αρμόδια να κρίνουν κυριαρχικά τα θέματα σχετικά με την ένδειξη “ΖΕΑΣ” είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια. Αυτό γίνεται με την λεγόμενη Προσφυγή, η οποία προϋποθέτει απορριπτική απόφαση της Επιτροπής Σημάτων, πού είναι ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.
  Μέχρι να τελειώσουν τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια , και αυτό παίρνει χρόνια, τα σήματά μας προστατεύονται καί ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων.
  Για αυτό άλλωστε κατά ρητή επιταγή τού Νόμου οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής αναστέλλονται αυτοδικαίως με την άσκηση προσφυγής.

  Οι αλευροβιομήχανοι δεν έχουν σεβασθεί τον κόπο των αγροτών, θέλουν μόνο να επιβάλουν όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές στα προϊόντα πού παράγουν οι αγρότες. Πολύ περισσότερο όταν οι ίδιοι οι αγρότες ξεφεύγουν από τα χέρια τους και μεταποιούν και διακινούν τα προϊόντα τους μόνοι τους, όπως εμείς. Ακόμα δε περισσότερο δεν μπορούν να δεχθούν όταν ένας αγρότης , μία αγροτική επιχείρηση ανεξαρτητοποιήθηκε και αριστεύει στο χώρο της διατροφής.
  Είναι σίγουρο πως οποιοδήποτε όνομα και να είχαμε δώσει στα προϊόντα μας, όπως Γιώργο, Γιάννη, Μαρίτσα, πάλι θα ήθελαν να το οικειοποιηθούν. Έτυχε να είναι το ΖΕΑΣ.

  Δεκέμβριος 2016
  Αγρόκτημα Αντωνόπουλου
  Δίλοφο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. http://www.ypaithros.gr/stin-antepithesi-i-pleura-antonopoulou-gia-tin-endeixi-zeas/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. http://www.organiclife.gr/press/4650-ti-apantaei-to-agroktima-antonopoulou-sxetika-me-tin-eponimia-zea.html?lang=el

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αναδημοσιεύσαμε ένα ρεπορτάζ που κυκλοφόρησε στον ηλεκτρονικό τύπο και όχι μόνο, που αφορά και τον κλάδο. Μάλιστα στο συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου υπήρχε και αναφορά του προέδρου για το θέμα αυτό βάση του ρεπορτάζ αυτού από το ypaithros.gr. Εμείς πρώτη φορά βλέπουμε γραμμένη και την δική σας άποψη, φυσικά είμαστε αναρμόδιοι στο να δώσουμε δίκιο κάπου, αλλά σίγουρα σεβόμαστε την άποψη σας. Για τον λόγο αυτό το σχόλιο σας θα το ανεβάσουμε ως έχει σε κύριο άρθρο της αρθρογραφίας του block μας, φυσικά και προς ενημέρωση των συναδέλφων μας. Θα σας προτείναμε επίσης να απευθυνθείτε και προς την ομοσπονδία μας με την επιχειρηματολογία σας για αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων που μπορούν να δημιουργηθούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή