Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Σφίγγει η μέγγενη» για τις 100 δόσεις

Φωτογραφία αρχείου.  
   Από την έντυπη έκδοση   
   Του Γιώργου Παλαιτσάκη  
   Επαχθέστερη γίνεται από τον Ιούλιο η ισχύουσα νομοθεσία για χιλιάδες φορολογούμενους οι οποίοι έχουν εντάξει παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο στη ρύθμιση του ν. 4321/2015, προκειμένου να τις εξοφλήσουν τμηματικά έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις. Από τον επόμενο μήνα οι εν λόγω οφειλέτες του Δημοσίου θα έρθουν αντιμέτωποι με ακόμη πιο αυστηρές προϋποθέσεις παραμονής στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση. 
 Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουλίου όσοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις 100 δόσεις θα τίθενται αυτόματα εκτός της ρύθμισης αυτής εφόσον καθυστερήσουν να πληρώσουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών οποιαδήποτε νέα οφειλή προς το Δημόσιο έχει βεβαιωθεί στο όνομά τους από τις 15 Δεκεμβρίου 2015 και μετά, καθώς επίσης και οποιαδήποτε νέα οφειλή προς το Δημόσιο θα βεβαιωθεί από δω και στο εξής! 
 Ουσιαστικά από τον επόμενο μήνα η απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων θα είναι πιο εύκολο να συμβεί σε όσους ενταγμένους στη ρύθμιση αυτή οφειλέτες δεν πληρώνουν εμπρόθεσμα οποιοδήποτε ποσό φόρου τους έχει επιβληθεί μετά τις 15-12-2015 ή πρόκειται να τους καταλογιστεί από δω και πέρα. 
 Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος ενταγμένος στη ρύθμιση των 100 δόσεων, ο οποίος -με βάση την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 και τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος- οφείλει να πληρώσει μέχρι τις 29 Ιουλίου 2016 την 1η δόση του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που του έχει βεβαιωθεί με το εκδοθέν από το TAXISnet εκκαθαριστικό σημείωμα έχει χρονικό περιθώριο μέχρι τις 16 Αυγούστου να καθυστερήσει να πληρώσει τη δόση αυτή, για να παραμείνει στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Αν δεν εξοφλήσει την 1η δόση του φόρου εισοδήματος μέχρι τις 16 Αυγούστου, τότε θα τεθεί αυτόματα εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων! 
 Στην περίπτωση αυτή ολόκληρο το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών που ο συγκεκριμένος φορολογούμενος είχε εντάξει στη ρύθμιση των 100 δόσεων θα καταστεί άμεσα απαιτητό από το Δημόσιο, θα αναβιώσουν όλοι οι τόκοι και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στο ποσό αυτό και οι μηχανισμοί του υπουργείου Οικονομικών θα κινηθούν εναντίον του με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως οι κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων, για να διασφαλίσουν την είσπραξη ολόκληρου του ποσού των ανεξόφλητων οφειλών του! 
 Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή το αυστηρότερο καθεστώς προϋποθέσεων παραμονής στη ρύθμιση των 100 δόσεων που προβλέπει το άρθρο 4 του νόμου 4346/2016. Σύμφωνα με το καθεστώς αυτό, από τον επόμενο μήνα η απώλεια της ρύθμισης του ν. 4321/2015 για τις 100 δόσεις θα επέρχεται για τον οφειλέτη που έχει εντάξει στη ρύθμιση αυτή ένα παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος του προς το Δημόσιο, εφόσον αυτός καθυστερήσει να πληρώσει μια νέα οφειλή του προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών από τη λήξη της κανονικής προθεσμίας εξόφλησής της. Μέχρι τις 30-6-2015, το χρονικό αυτό περιθώριο είναι 30 μέρες. 
 Η μόνη εναλλακτική διέξοδος που έχουν πλέον όσοι οφειλέτες είναι ενταγμένοι στη ρύθμιση των 100 δόσεων είναι να εντάξουν τη νέα οφειλή προς το Δημόσιο -πριν αυτή γίνει ληξιπρόθεσμη έστω και εν μέρει- στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013), η οποία προβλέπει τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης κάθε νέας οφειλής προς το Δημόσιο έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις ή σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν πρόκειται για κάποιον έκτακτο φόρο. Στην περίπτωση αυτή, η ρύθμιση των 100 δόσεων δεν χάνεται, όμως οι οφειλέτες θα πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες ΔΟΥ προσκομίζοντας ορισμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση». Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του ΚΦΔ δεν επιτρέπεται από το υπουργείο Οικονομικών. 
   «Μη χάσετε τη ρύθμιση»   
 Να σπεύσουν στην εφορία είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του λογιστή τους καλεί τους φορολογουμένους που έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης. 
 Μιλώντας σε συνέδριο στην Πάτρα, ο κ. Αλεξιάδης είπε για τους πολίτες που έχουν χάσει αυτή τη ρύθμιση, λόγω προβλημάτων, «ότι μπορούν με βάση την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών και σε συνεννόηση με τον λογιστή τους, να πάνε και να τακτοποιήσουν το θέμα, ώστε να μη χάσουν τη ρύθμιση». «Για τους υπόλοιπους φορολογούμενους», συνέχισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, «υπάρχει η ρύθμιση των 12 και των 24 δόσεων». 
 Παράλληλα ο κ. Αλεξιάδης ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό να πάνε οι πολίτες και να δηλώσουν τον έναν και ακατάσχετο λογαριασμό, μέχρι 1.500 ευρώ το μήνα, είτε είναι μόνοι τους είτε είναι συνδικαιούχοι, αφού -όπως τόνισε- είναι λάθος να χάνουν χρήματα, επειδή δεν έχουν προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Σημειώνεται πως εάν δεν δηλώσουν ακατάσχετο λογαριασμό, τότε κινδυνεύουν με την αυτόματη κατάσχεση των ποσών που βρίσκονται σε αυτόν. 
   Τι προβλέπει η νομοθεσία   
 Με βάση το άρθρο 4 του ν. 4346/2015: 
 1. Η ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις 100 δόσεις χάνεται εφόσον προκύψουν νέες οφειλές προς το Δημόσιο και δεν εξοφληθούν εντός 30 ημερών από τη λήξη της κανονικής προθεσμίας καταβολής τους ή εντός 15 ημερών από τη λήξη της κανονικής προθεσμίας καταβολής τους εάν η προθεσμία αυτή λήγει μετά την 30ή-6-2016. 
 2. Η ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις 100 δόσεις δεν χάνεται εάν ο οφειλέτης υπαγάγει τις νέες οφειλές του στην πάγια ρύθμιση των 12 μηνιαίων δόσεων, που προβλέπεται από το άρθρο 43 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013), πριν οι οφειλές αυτές γίνουν έστω και εν μέρει ληξιπρόθεσμες. Η αίτηση υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του ΚΦΔ θα πρέπει, δηλαδή, να υποβληθεί πριν από την λήξη της προθεσμίας καταβολής έστω και μίας δόσης της νέας οφειλής. H δυνατότητα υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του ΚΦΔ παρέχεται μόνο εφόσον ο φορολογούμενος προσέλθει αυτοπροσώπως στην αρμόδια ΔΟΥ και υποβάλει ένα πολυσέλιδο έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στο οποίο θα πρέπει να αναγράψει αναλυτικά στοιχεία για τα μηνιαία εισοδήματά του και την περιουσιακή του κατάσταση. Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των 12 δόσεων δεν παρέχεται στους φορολογούμενους μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet. 
 Ουσιαστικά, όσοι φορολογούμενοι έχουν εντάξει παλαιές οφειλές τους στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις 100 δόσεις θα πρέπει, για να μη χάσουν τη ρύθμιση αυτή, είτε να εξοφλούν εγκαίρως, πριν λήξουν, όλες τις νέες οφειλές τους στο Δημόσιο, είτε να ρυθμίζουν τις οφειλές αυτές με την «πάγια ρύθμιση» των 12 δόσεων του ΚΦΔ προσερχόμενοι αυτοπροσώπως στις αρμόδιες ΔΟΥ πριν από τη λήξη των προθεσμιών καταβολής των νέων οφειλών είτε να εξοφλούν ολοσχερώς τα ποσά των νέων οφειλών το αργότερο σε 30 μέρες και από την 1η-7-2016 σε 15 μέρες από τη στιγμή που θα καταστούν ληξιπρόθεσμα. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου