Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Εγκύκλιος για αυξήσεις ορίων ηλικίας και στους ΕΒΕ

Τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, που επέβαλε το 3ο μνημόνιο και στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, εξειδικεύει σχετική εγκύκλιος του Οργανισμού.
Αν και οι ασφαλισμένοι του Ταμείου είχαν ήδη υψηλά ηλικιακά όρια (35ετία και το 60ό έτος ή στα 67 με λιγότερα χρόνια), εντούτοις σε ορισμένες ομάδες ασφαλισμένων επιβάλλονται ακόμα χειρότεροι όροι.
Έτσι, για ασφαλισμένους που μέχρι τις 18/8/2015 είχαν τον προβλεπόμενο χρόνο ασφάλισης, αλλά δεν ήταν 60 ετών, το νέο όριο ηλικίας αυξάνεται σταδιακά μέχρι το 62ο έτος.
Όσοι μέχρι το 2012 δεν είχαν συμπληρώσει 35ετία, το νέο όριο ορίζεται στα 62, υπό την προϋπόθεση βέβαια των 40 ετών ασφάλισης. Διαφορετικά, όταν συμπληρώσουν το 67ο έτος.
Για τη συνταξιοδότηση των γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων με 25ετία, ενώ πριν δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας, τώρα θεσμοθετείται για το 2015 το 55ο, το οποίο αυξάνεται σταδιακά μέχρι το 62ο έτος, με βάση και την κλιμάκωση που προβλέπει ο σχετικός νόμος.
Αύξηση επιβάλλεται και στις γυναίκες και μητέρες ανηλίκων του ΤΑΝΤΠ (Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων) και γυναίκες του πρώην ΤΣΑ (αυτοκινητιστές), οι οποίες συνταξιοδοτούνταν με χρόνο μικρότερο της 35ετίας και δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα έως και τις 18/8/2015. Οι ασφαλισμένες αυτές έχουν σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας με καταληκτικό όριο το 67ο το 2022.
ΠΗΓΉ: www.902.gr


       Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΣΕΒΕΕ                           
Συντριπτικά αρνητικές είναι οι προσδοκίες των νοικοκυριών καθώς το 70% αναμένει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης και μόνο το 5,1% προσδοκά σε βελτίωση των οικονομικών του δυνατοτήτων. Αυτό προκύπτει από την έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα και τις δαπάνες των νοικοκυριών για το 2015.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το 94,2% των νοικοκυριών παρουσίασε σημαντική μείωση των εισοδημάτων μετά το ξέσπασμα της κρίσης, με σαφέστατη την τάση διεύρυνσης της ανισότητας υπέρ του 1% του πληθυσμού. Μάλιστα, μείωση εισοδημάτων καταγράφηκε και μέσα στο 2015 για το 77,9% των νοικοκυριών.
Ακόμη, πάνω από 1 στα 3 νοικοκυριά δηλώνουν ότι διαβιούν με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που βρίσκεται στην κατώτερη εισοδηματική κλίμακα (36,3% δηλώνουν εισόδημα <10,000€). Η φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας συνεχίστηκε και το 2015, αν και με χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με το 2013 και το 2014.
Προκύπτει επίσης, ότι οι ανισότητες που είχαν διαμορφωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης παραμένουν αναλλοίωτες και μέσα στο 2015, ενώ πληθώρα νέων ρυθμίσεων του τρίτου προγράμματος έχει ήδη προσθέσει βάρη στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τα εισοδήματα των νοικοκυριών.  Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι το 80% των ελληνικών νοικοκυριών διαβιεί με πολύ χειρότερους όρους (ποσοτικούς και ποιοτικούς) σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.
Τα στοιχεία αποτυπώνουν με το πιο ανάγλυφο τρόπο ότι τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην αντιμετώπιση των καθημερινών υποχρεώσεων. Ασφαλώς οι επιβαρύνσεις του δεύτερου μνημονίου που διατηρήθηκαν, καθώς και άλλες που προστέθηκαν με το νέο τρίτο μνημονιακό πρόγραμμα, επιδεινώνουν τις προοπτικές της εγχώριας ζήτησης, της κατανάλωσης και το επίπεδο διαβίωσης. Μάλιστα, ρυθμίσεις όπως η άρση της αναστολής πλειστηριασμών, η αύξηση των φόρων και εισφορών, οι πρόσθετες επιβαρύνσεις που προβλέπει το νέο ασφαλιστικό αναμένεται να συρρικνώσουν περαιτέρω την δυνητική κατανάλωση.
Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το εύρημα της έρευνας σύμφωνα με το οποίο οι συντάξεις για το 51,8% των νοικοκυριών αποτελούν την κυριότερη πηγή εισοδήματος ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2012 ήταν 42,3%. Αν μάλιστα συνδυαστεί με το γεγονός ότι τα νοικοκυριά που δηλώνουν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα ως κύρια πηγή εισοδήματος ανέρχονται μόλις στο 6,1% (από 12,6% το 2012) γίνεται εμφανής η σοβαρή συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Το πρόβλημα της υπερχρέωσης, της φτώχειας και της κοινωνικής αποστέρησης στην Ελλάδα υπήρξε αντικείμενο εκτεταμένου διαλόγου στην πρόσφατη επίσκεψη εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ στη χώρα. Στις συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις αρχές Δεκεμβρίου 2015, υπογραμμίστηκε η ανάγκη να αποκατασταθεί σύντομα η μακροοικονομική ισορροπία με ταχεία συμφωνία για την απομείωση του χρέους και να ληφθούν μέτρα για την κοινωνική συνοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα κληθεί να λάβει μέτρα που θα πρέπει να ισορροπούν ανάμεσα στο στόχο της δημοσιονομικής σταθερότητας και στην αδήριτη ανάγκη αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων. Οι θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ παραμένουν σταθερά υπέρ της παράλληλης διαμόρφωσης ενός εθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση με κίνητρα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την απασχόληση και ενός πλαισίου ρυθμίσεων που θα διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και δε θα εντείνουν τον κοινωνικό αυτοματισμό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:
ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
1. Πάνω από 1 στα 3 νοικοκυριά δηλώνουν ότι διαβιούν με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που βρίσκεται στην κατώτερη εισοδηματική κλίμακα (36,3% δηλώνουν εισόδημα <10,000€). Η φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας συνεχίστηκε και το 2015, αν και με χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με το 2013 και το 2014.
2. Το 15,2% των νοικοκυριών δηλώνει ότι τα εισοδήματά του δεν επαρκούν για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, εύρημα που συνάδει με το ποσοστό ακραίας φτώχειας που σημειώνεται στη χώρα (το οποίο υπολογίζεται στο 40% του ενδιάμεσου εισοδήματος, ΕΛΣΤΑΤ). Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ενδεχόμενο μιας έκτακτης ανάγκης πληρωμής 500€, το 15,2% δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να την πραγματοποιήσει, ενώ το 52,9% θα κάλυπτε αυτή τη δαπάνη με μεγάλη δυσκολία.
3. Περίπου τα 2/3 των νοικοκυριών (64,1%) αναγκάζονται να κάνουν περικοπές για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία προς το ζην, ενώ πάνω από τα μισά νοικοκυριά (56,5%) αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις διατροφικές ανάγκες της οικογένειας και να εξασφαλίσουν ικανοποιητικό επίπεδο θέρμανσης (δείκτης κοινωνικής αποστέρησης). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μονομελή και τα πολυμελή (άνω 5 ατόμων) νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σοβαρότερο πρόβλημα επιβίωσης.
4. Το 94,2% των νοικοκυριών παρουσίασε σημαντική μείωση των εισοδημάτων μετά το ξέσπασμα της κρίσης, με σαφέστατη την τάση διεύρυνσης της ανισότητας υπέρ του 1% του πληθυσμού. Μάλιστα, μείωση εισοδημάτων καταγράφηκε και μέσα στο 2015 για το 77,9% των νοικοκυριών.
5. Αποθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι προσδοκίες των νοικοκυριών για το νέο έτος παραμένουν συντριπτικά αρνητικές, καθώς το 70% αναμένει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης (μόνο το 5,1 αναμένει βελτίωση των οικονομικών του δυνατοτήτων). Μάλιστα, το αίσθημα διάψευσης και χαμηλών προσδοκιών προκύπτει και από την τάση αύξηση του ποσοστού των νοικοκυριών που δηλώνει ότι μπορεί να ζήσει με χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα.   Τούτο συναρτάται με τις προβολές των νοικοκυριών σχετικά με την ικανότητα τους να ανταποκριθούν στις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΝΕΡΓΙΑ
6. Το 33,9% των νοικοκυριών, δηλαδή πάνω από 1 εκ. νοικοκυριά έχουν στην οικογένεια ένα τουλάχιστο άτομο σε ανεργία. Το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας αγγίζει το 80% του συνολικού αριθμού των ανέργων.
7. Τα νοικοκυριά που δηλώνουν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα ως κύρια πηγή εισοδήματος ανέρχονται μόλις στο 6,1% (από 12,6% το 2012), γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρή συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία ενδεχομένως αποδίδεται στην αύξηση της ολιγοπώλησης της αγοράς και της συγκέντρωσης μεριδίων σε λιγότερους και ισχυρότερους παίκτες. Αντίστοιχα, διατηρείται το ανησυχητικό εύρημα  σύμφωνα με το οποίο οι συντάξεις αποτελούν για το 51,8% των νοικοκυριών την κυριότερη πηγή εισοδήματος. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 42,3% το 2012.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
8. 1 στα 5 νοικοκυριά έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, ενώ μόνο το 16,4% των οφειλετών έχει καταφέρει να υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Το 12,5% των νοικοκυριών έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες.
9. Το 42,8% των νοικοκυριών διατηρεί αρνητικές προσδοκίες συνολικά ως προς την δυνατότητά του να καλύψει βασικές υποχρεώσεις το επόμενο έτος (Διάγραμμα 5). Είναι ενδεικτικό ότι 1 στα 2 νοικοκυριά που στηρίζονται στη σύνταξη δηλώνουν απαισιόδοξα ως προς την ικανότητά να ανταποκριθούν στις βασικές υποχρεώσεις τους το τρέχον έτος.
10. Το 29,2% θεωρεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ ειδικότερα, το 14,7% των νοικοκυριών δηλώνει ότι αδυνατεί να πληρώσει τους φόρους για τα ακίνητα που διαθέτει (ΕΝΦΙΑ).
11. Το 33,7% εκτιμά ότι δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις δανειακές υποχρεώσεις το επόμενο έτος. 1 στα 4 νοικοκυριά που διαμένουν σε ιδιόκτητο σπίτι έχουν στεγαστικό δάνειο. Το 15,4% εξ αυτών των οφειλετών έχει καθυστερημένες οφειλές. 1 στα 4 (24,6%) νοικοκυριά εκφράζουν φόβο ότι θα χάσουν το σπίτι τους εξ αιτίας τόσο των συσσωρευμένων υποχρεώσεων όσο και των επιπρόσθετων επιβαρύνσεων (δανειακών, φορολογικών και άλλων).
12. Η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών τα τελευταία 4 χρόνια είτε χρησιμοποιεί χρήματα από αποταμιεύσεις είτε απευθύνεται σε συγγενείς και φίλους για την κάλυψη των υποχρεώσεων του. Το 2015 παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μείωση στην χρήση αποταμιεύσεων κατά 6,2%, καθώς είναι εμφανές ότι σταδιακά εξαντλούνται οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών, γεγονός που επηρεάζει την καταθετική βάση αρνητικά.
13. Σημαντική αύξηση, σημείωσε η χρήση του πλαστικού χρήματος για την κάλυψη των υποχρεώσεων του νοικοκυριού. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί και ως απόρροια της μείωσης της καταθετικής βάσης, αλλά και της επιβολής κεφαλαιακών περιορισμών. Η χρήση πιστωτικής κάρτας αυξήθηκε από το 15,8% το 2012  στο 31% το 2015.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
14. Συνεχίζεται η κατάρρευση της εσωτερικής ζήτησης καθώς σχεδόν στο σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών σημειώνεται αρνητικό ισοζύγιο (ένδυση- υπόδηση, δώρα, έξοδοι σε εστιατόρια-καφέ-μπαρ, ταξίδια, οικιακά είδη κα).
15. Αρνητικό γεγονός αποτελεί το εύρημα ότι τα νοικοκυριά αύξησαν για δεύτερο συνεχόμενο έτος την ιδιωτική τους δαπάνη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, λόγω προφανώς της αύξησης της ιδιωτικής συμμετοχής και της μείωσης της δημόσιας δαπάνης στην υγεία. Θετικό ισοζύγιο δαπάνης εμφανίζουν για πρώτη φορά οι δαπάνες για εκπαίδευση και για λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Η τάση αυτή διεύρυνσης της δαπάνης για την εξασφάλιση αγαθών κοινωνικού χαρακτήρα (υγεία, εκπαίδευση, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας) αποτελεί εν δυνάμει συντελεστή διάρρηξης του κοινωνικού ιστού και θα πρέπει να αναστραφεί.
16. Το 70,1% των νοικοκυριών δηλώνει ότι θα αντιμετωπίσει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα αν αυξηθούν οι τιμές στα είδη διατροφής που καταναλώνει. Είναι προφανές ότι η αύξηση του ΦΠΑ που αποφασίστηκε το προηγούμενο εξάμηνο σε ευρύ φάσμα καταναλωτικών αγαθών και τροφίμων από το 13% στο 23% επιδείνωσε τη θέση των νοικοκυριών.
17. Στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, τουλάχιστον 120,000 νοικοκυριά προμηθεύθηκαν τα βασικά είδη διαβίωσης μέσα από τα κοινωνικά παντοπωλεία/ ή και μέσω της κάρτας σίτισης.

Η συγκεκριμένη έρευνα εντάσσεται στις ετήσιες τακτικές έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (συνεργασία με την εταιρία MARCAE). Έγινε σε δείγμα 1000 αντιπροσωπευτικών νοικοκυριών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας την περίοδο Δεκεμβρίου 2015. Στόχος, η καταγραφή των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο εισόδημα, τις δαπάνες των νοικοκυριών, στη ζήτηση καθώς και η αποτύπωση της στάσης των νοικοκυριών σχετικά με την ποιότητα διαβίωσης και τις φορολογικές και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις.
πηγή: ΓΣΕΒΕΕ

Τάκλιν της ΕΕ στις εξαγωγές σιταριού Μαύρης Θάλασσας

Ιδιαιτέρως αδύναµη ήταν η πορεία των προθεσµιακών συµβολαίων του σιταριού την προηγούµενη χρονιά, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 20% στο Σικάγο, όταν η πτώση στα προθεσµιακά καλαµποκιού ήταν πιο µέτρια (-14,5%). Ωστόσο, µια κάπως θετική εικόνα για το 2016-2017 δίνουν έξι επενδυτικές τράπεζες σε άρθρο της ιστοσελίδας Agrimoney και τις οποίες καταγράφει η εφημερίδα Agrenda.


Ο λόγος για τις ABN Amro, Citigroup, Commerzbank, Morgan Stanley, Rabobank και Societe Generale, οι οποίες αναφέρουν τα εξής:
  • Συνολικά οι εξαγωγές από τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας (κυρίως από Ρωσία και Ουκρανία) θα είναι µειωµένες σχεδόν κατά 5 εκατ. τόνους για το 2016-2017, λόγω της ξηρασίας το φθινόπωρο και της µετέπειτα απότοµης πτώσης των θερµοκρασιών, όταν τα χωράφια είχαν µικρή προστασία κάλυψης χιονιού. Έτσι, δίνεται µια ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες να αυξήσουν τις εξαγωγές σιταριού τη νέα σεζόν.
  • Οι εξαγωγές των ΗΠΑ ήταν πολύ χαµηλές την προηγούµενη σεζόν και δεν αναµένεται να αυξηθούν πολύ καθώς το δολάριο παραµένει ισχυρό.
  • ∆εν αναµένεται να δούµε να ξεφεύγουν πολύ πάνω οι τιµές από το εύρος των 510-530 σεντς ανά µπούσελ στο χρηµατιστήριο του Σικάγο ή των 180-185 ευρώ ο τόνος στη Γαλλία. Αιτία παραµένουν τα µεγάλα παγκόσµια αποθέµατα.
  • Ίσως ανακάµψει η ζήτηση για ζωοτροφές, καθώς οι τιµές γίνονται πιο αδύναµες και υπάρχει και ο ανταγωνισµός από το καλαµπόκι.

Άνοδος στο Σικάγο λόγω USDA
Άνοδο περίπου 2% σηµείωσαν οι τιµές στα προθεσµιακά συµβόλαια Μαρτίου για το σιτάρι στο Σικάγο µετά την ανακοίνωση της έκθεσης του αµερικανικού υπουργείου γεωργίας (USDA) ότι οι χειµερινές φυτεύσεις έχουν µειωθεί σε έκταση σχεδόν στο µέγεθος του Κατάρ. Η µείωση αυτή ήταν απόρροια των χαµηλών τιµών του προϊόντος σηµειώνουν οι αναλυτές του USDA. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη µείωση στρεµµάτων σιταριού εδώ και 6 χρόνια, λέει το USDA.

Σε ρυθμούς αργεντίνικου τάνγκο οι διεθνείς αγορές

Περίπου 4-5 εκατ. τόνοι σιταριού αναµένεται να κατακλύσουν τη διεθνή αγορά µετά την απόφαση της κυβέρνησης της Αργεντινής για εξάλειψη του εξαγωγικού φόρου, καθώς και οι παραγωγοί της χώρας αναµένεται να αυξήσουν τις φυτεύσεις του προϊόντος. 
Παράλληλα, οι εξαγωγές σιταριού των ΗΠΑ είναι µειωµένες κατά 12% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά όπως σηµειώθηκε λόγω του ισχυρού δολαρίου και του ανταγωνισµού από Αργεντινή και Ρωσία, ενώ στην ΕΕ οι τιµές παραµένουν πιεσµένες. Αδύναµη εµφανίζεται και η βρετανική αγορά. 
Την ίδια ώρα, η Γαλλία χάνει έδαφος στη Βόρεια Αφρική, αφού ο κρατικός αγοραστής σιτηρών της Αιγύπτου (GASC) δείχνει προτίµηση στα σιτάρια Ρωσίας και Ουκρανίας. Επιπλέον, µε το αργεντίνικο σιτάρι να µπαίνει δυναµικά στη διεθνή αγορά οι Γάλλοι θα αναγκαστούν να στραφούν στην ευρωπαϊκή αγορά, ώστε να κρατήσουν τα αποθέµατα τους πιο κάτω από τους 5,2 εκατ. τόνους.
Εν κατακλείδι, οι εξαγωγείς σιταριού το 2016 θα γίνουν πιο επιθετικοί. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και Αργεντινή έχουν πιο πολύ σιτάρι για να πουλήσουν την ώρα που η οικονοµική ανησυχία για την Κίνα, νοµισµατικά θέµατα σε Αργεντινή και Ρωσία και οι χαµηλές τιµές του πετρελαίου εξηγούν την έλλειψη της ζήτησης.

πηγή: agronews

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

ΠΑΣΕΒΕ: ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για αγροτεσ μπλοκα     Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΣΕΒΕ

ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ

 Η πανελλαδική γραμματεία της ΠΑΣΕΒΕ εκφράζει την συμπαράσταση στον αγώνα των μικρομεσαίων αγροτών, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ που στα πλαίσια της πολίτικης ΕΕ και μεγάλου κεφαλαίου φέρνει νέα εξοντωτικά μέτρα με τη νέα ΚΑΠ και το τρίτο μνημόνιο για τους αγρότες. Αυξάνουν το κόστος παραγωγής, μεγαλώνουν τις δυσκολίες απέναντι στον ανταγωνισμό, ευνοούν τις εισαγωγές σε προϊόντα που παράγονται ή μπορούν να παραχθούν στην Ελλάδα, επιβαρύνουν τα λαϊκά στρώματα στις πόλεις. Με το νέο ασφαλιστικό νόμο οδηγούν τη κατώτερη ασφαλιστική εισφορά στα 1544 € το χρόνο. Έχουν αυξήσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο και το συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από το 13% στο 26% το 2017 και τη προκαταβολή φόρου από το 55% στο 100% για το 2016 Επέβαλαν τον ΕΝΦΙΑ για σπίτια , αποθήκες, οικόπεδα και χωράφια. Προχώρησαν σε μείωση των ενισχύσεων με το νέο σύστημα της ΚΑΠ 2014-2020 που θα φτάσει μέχρι και το 50% το 2019, με σοβαρές επιπτώσεις στο 80% των αγροτών που παίρνουν το 20% του συνόλου των ενισχύσεων. Είναι πια φανερό ότι θέλουν να ξεκληρίσουν την μικρομεσαία αγροτιά της χώρας, όπως τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ, για να ανοίξει ο δρόμος στις μεγάλες επιχειρηματικές επενδύσεις για περισσότερα κέρδη. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών ενάντια στο κοινό μας αντίπαλο ΕΕ, μεγάλο κεφάλαιο. Είναι η ίδια πολιτική που βάζει ταφόπλακα στα δικαιώματα αυτοαπασχολούμενων, εργατών, γυναικών και νεολαίας. Η Κοινωνική Ασφάλιση έχει ζωτική αξία για μας και τις οικογένειες μας και δεν την χαρίζουμε σε κανέναν. Οι πληγές που θα αφήσει το αντιασφαλιστικό έκτρωμα της κυβέρνησης θα είναι βαριές και μόνιμες, αν δεν συναντήσουν το μαζικό ξεσηκωμό μας.  Έχουμε τη δύναμη να ορθώσουμε εμπόδια στον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει. Ανυποχώρητος αγώνας μέχρι τέλους μαζί με τους εργαζόμενους και τους φτωχούς αγρότες.
 Τώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Με κοινό μέτωπο εργατών, αυτοαπασχολούμενων, φτωχών αγροτών, γυναικών, νεολαίας απέναντι στην πολιτική που μας αφανίζει. Απέναντι στις συμβιβασμένες ηγεσίες που όλο το προηγούμενο διάστημα μας έλεγαν ότι τα προβλήματα μας θα λυθούν μέσο των κοινωνικών διαλόγων.
 Υψώνουμε τοίχος αντίστασης. 
Οργανώνουμε την πάλη μας στα σωματεία, στις επιτροπές αγώνα, σε κάθε πόλη, σε κάθε κλάδο και γειτονιά.
 Δυναμώνουμε τη λαϊκή συμμαχία. Είναι στο δικό μας χέρι να τους σταματήσουμε.

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Παναττικό Συλλαλητήριο σήμερα ΤΡΙΤΗ 26 ΓΕΝΑΡΗ 2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΓΕΝΑΡΗ 2016,
ΤΗΝ ΩΡΑ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Η ΠΑΣΕΒΕ μαζί με τις δυνάμεις της συμμαχίας συνεχίζουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και πραγματοποιούμε Παναττικό Συλλαλητήριο την
ΤΡΙΤΗ 26 ΓΕΝΑΡΗ 2016
στις 6 το απόγευμα στην Ομόνοια,
προσυγκέντρωση 5:30 στην πλατεία Κάνιγγος
απαιτώντας
ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ 
Ο ΝΟΜΟΣ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Οι 62 πλουσιότεροι καρπώνονται τόσο πλούτο όσο o μισός πληθυσμός της γης

Μόλις 62 πλουσιότεροι άνθρωποι κατέχουν τόσο πλούτο όσο ο μισός πληθυσμός της γης, δηλαδή περίπου 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης «Oxfam International» που δείχνουν ότι οι πλούσιοι έχουν γίνει πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, που αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού συστήματος που στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Η έκθεση δημοσιοποιήθηκε ενόψει της ετήσιας συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας και δείχνει πως ο πλούτος που έχουν καρπωθεί οι 62 πλουσιότεροι ανθρώπων στον κόσμο έχει αυξηθεί κατά 44% από το 2010, ενώ ο πλούτος των φτωχότερων 3,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων μειώθηκε κατά 41%.
Είναι προφανώς ότι οι 62 πλουσιότεροι άνθρωποι δεν παράγουν οι ίδιοι των πλούτο που καρπώνονται, το πιθανότερο είναι να μην συμμετέχουν καν στην παραγωγή, αλλά εκμεταλλεύονται την εργατική δύναμη χιλιάδων ανθρώπων και τον πλούτο που παράγουν. Οι 62 πλουσιότεροι προέρχονται από τις ΗΠΑ, την ΕΕ, την Κίνα, τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Ιαπωνία και τη Σαουδική Αραβία, ενώ περίπου 7,6 τρισεκατομμύρια δολάρια από προσωπικό τους πλούτο βρίσκεται σε φορολογικούς παραδείσους.
Πάντως, οι υπεύθυνοι της οργάνωσης εστιάζουν την κριτική τους στα περί απώλειας φορολογικών εσόδων από τους 62 πλουσιότερους, αφήνοντας στο απυρόβλητο το ίδιο το εκμεταλλευτικό σύστημα που μοιάζει πολυτέλεια σε λίγους και φτώχεια σε δισεκατομμύρια ανθρώπους καθιστώντας το σύστημα αυτό ξεπερασμένο.
πηγή: www.902.gr

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Συλλαλητήριο στις 23 Γενάρη, 11 το πρωί στην Ομόνοια.Γενική Απεργία στις 4 Φλεβάρη.


Ξεσηκωμός παντού!
Απορρίπτουμε το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό ως απαράδεκτο!
Να αποσυρθεί εδώ και τώρα!
Όλοι και όλες στο Συλλαλητήριο στις 23 Γενάρη, 11 το πρωί στην Ομόνοια.
Όλοι και όλες στη Γενική Απεργία στις 4 Φλεβάρη. Συνάδελφοι 

Το έκτρωμα που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και που όλα δείχνουν ότι θα έρθει σε ακόμα χειρότερη εκδοχή, καταργεί ουσιαστικά κάθε έννοια κοινωνικής ασφάλισης. Φορτώνει στην πλάτη χιλιάδων μικροεμπόρων, επαγγελματοβιοτεχνών και ελεύθερων επαγγελματιών το αναφαίρετο  δικαίωμα της πρόσβασης σε αξιοπρεπείς παροχές υγείας, πρόνοιας, συνταξιοδότησης απαλλάσσοντας κράτος και μεγάλο κεφάλαιο από μια κατάκτηση που επιβλήθηκε  με σκληρούς αγώνες του λαού μας.

Σα να μην φτάνουν οι πληγές που θα αφήσει σε κάθε λαϊκή οικογένεια το ξήλωμα της κοινωνικής ασφάλισης, το νέο νομοσχέδιο έρχεται να φτωχοποιήσει άγρια τους αυτοαπασχολούμενους, ζητώντας  μαζί με τη φορολογία εισοδήματος, να καταβάλουν πάνω από το 65% του εισοδήματος τους. Οι ασφαλιστικές εισφορές (20% για τη σύνταξη, 6,95% για την υγεία με βάση το φορολογητέο εισόδημα), έρχονται να προστεθούν στην άγρια φορολογία του 26% από το πρώτο ευρώ, στην 100% παρακράτηση φόρου, στο τέλος επιτηδεύματος, στον ΕΝΦΙΑ, στο 23% ΦΠΑ για τα είδη πλατιάς κατανάλωσης και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό!!! Και όλα αυτά χωρίς να έχει ακόμα διευκρινιστεί  αν η  διαμόρφωση της εισφοράς αφορά το πραγματικό ή το τεκμαρτό εισόδημα.

Από την επίθεση δεν εξαιρείται κανείς! Αφορά παλιούς και νέους συνταξιούχους, αφού στο νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων σύντομα θα προσαρμοστούν και οι τωρινοί συνταξιούχοι, παρά το γεγονός ότι έχουν χρυσοπληρώσει τις εισφορές τους όλα αυτά τα χρόνια

Δε φτάνει που η τεράστια πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων έχει  μεγάλα χρέη, σε ταμείο, εφορία, τράπεζες, προμηθευτές, δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις καθημερινές υποχρεώσεις. Τώρα στερούν και τη στοιχειώδη πρόσβαση στην υγεία, την περίθαλψη, μας σπρώχνουν στη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, έρμαιο στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών.

Μέχρι εδώ με τα ατελείωτα ψέματα της κυβέρνησης!
Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας!

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι νοιάζεται για το καλό των αδυνάτων, ότι παλεύει για να σώσει τα ασφαλιστικά ταμεία και την ίδια ώρα φορτώνει για μια ακόμα φορά τα βάρη στη πλάτη των λαϊκών στρωμάτων χωρίς να λέει  κουβέντα για τα κλεμμένα αποθεματικά χρόνων, για τα χρέη των μεγαλοεργοδοτών που έφεραν τα ταμεία ως εδώ.
Τα βάρη να τα πληρώσει τώρα το μεγάλο κεφάλαιο που τα δημιούργησε και όχι τα συνήθη υποζύγια που πληρώνουν μια ζωή. Της επιστρέφουμε το σχέδιο νόμου ως απαράδεκτο και βαθιά αντιλαϊκό.

Πάρτε πίσω το νόμο λαιμητόμο! Κοινωνική Ασφάλιση για Όλους Αποκλειστικά Δημόσια και Υποχρεωτική!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
·             Απόσυρση του νέου αντιασφαλιστικού τερατουργήματος.
·             Καμία παραπέρα μείωση των συντάξεων. Αναπλήρωση των απωλειών των προηγούμενων χρόνων. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
·             Επιστροφή των αποθεματικών που ληστεύτηκαν με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων.
·             Κρατική χρηματοδότηση στα 2/3 των εξόδων του ταμείου.
·             Άμεση επαναφορά των ορίων συνταξιοδότησης στο προηγούμενο καθεστώτος με προοπτική την παραπέρα μείωση τους.
·             Συνταξιοδότηση όλων των ασφαλισμένων που συμπληρώνουν συντάξιμη ηλικία, με βάση τις εισφορές που ήδη έχουν καταβάλει και οριστική διαγραφή των χρεών τους.
·             Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 30%, χωρίς απώλεια  ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
·             Θεσμοθέτηση τέλους επί των κερδών των επιχειρήσεων, κλιμακούμενου προοδευτικά, υπέρ του ΟΑΕΕ, για κέρδη άνω των 20.000 €.
·             Πάγωμα των χρεών προς τον ΟΑΕΕ. Κεφαλαιοποίηση των χρεών, χωρίς προσαυξήσεις και πρόσθετα τέλη. Μακρόχρονη ρύθμιση, με δόσεις που να μην ξεπερνούν συνολικά το 10% του διαθέσιμου εισοδήματος.
·             Δημόσια και δωρεάν υγειονομική περίθαλψη και πρόνοια.
·             Kατάργηση του νόμου που μας επιβάλλει την εξοντωτική φορολογία 26% από το πρώτο ευρώ και αναδρομική διαγραφή των νόμων που επιβλήθηκαν.
·             Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και του ΕΝΦΙΑ
·             20.000€ αφορολόγητο όριο και επιπλέον 5.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος. 


ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 23 ΓΕΝΑΡΗ
11 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ 
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ