Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Πώς ξοδεύουν το μισθό τους οι εργαζόμενοι

Πώς ξοδεύουν το μισθό τους οι εργαζόμενοι
Tις τάσεις κατανάλωσης των μισθωτών στην Ελλάδα, καταγράφει μεταξύ άλλων η έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) σε συνεργασία με την εταιρεία Αlco, το χρονικό διάστημα 18-25 Φεβρουαρίου.
Στην έρευνα γίνεται και καταγραφή της διαχρονικής εξέλιξης των μισθών, των γενικότερων κριτηρίων που ορίζουν την καταναλωτική συμπεριφορά των μισθωτών, ενώ διαπιστώσεις καταγράφονται και για την κατανάλωση στην πιο σημαντική εποχικά κατηγορία, αυτή των καλοκαιρινών διακοπών.
Από την έρευνα προκύπτει ότι οι μισθωτοί και σήμερα, στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία τους, καταναλώνουν αυτά που μπορούν και όχι αυτά που θα ήθελαν.
Ο περιορισμός των εισοδημάτων τους για πολλά χρόνια, μετέβαλλε τους μισθωτούς από καταναλωτές επιλογής σε καταναλωτές ανάγκης, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται τόσο σε ψυχολογικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Σε επίπεδο έτους και όσον αφορά στα εισοδήματα, το 53% δηλώνει μείωση έναντι του 44% που δηλώνει σταθερότητα, καλύτερη εικόνα από τον Σεπτέμβριο (70% και 26% αντίστοιχα), ενώ σε επίπεδο τριμήνου το 79% δηλώνει σταθερότητα (έναντι 66% τον Σεπτέμβριο) και μόνο το 18% μείωση.
Στο σύνολο τους σχεδόν (73%), η μείωση στο εισόδημα οφείλεται στη μείωση του μισθού.
Η ίδια εικόνα εμφανίζεται και στην εκτίμηση για την εξέλιξη των εισοδημάτων των εργαζόμενων στο επόμενο τρίμηνο. Το ποσοστό φτάνει το 75% (έναντι 57% τον Σεπτέμβριο), με το 9% να αναμένει αύξηση και μόνο το 16% μείωση (έναντι 40% τον Σεπτέμβριο).
Είναι φανερό ότι σε επίπεδο προσδοκιών, σημειώνει η ΓΣΕΕ κυριαρχεί η αντίληψη ότι τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα.
Όσον αφορά τώρα στα επίπεδα κατανάλωσης των μισθωτών, από τις 17 βασικές κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών, σε 11 είχαμε σταθερή δαπάνη από την πλειοψηφία των εργαζόμενων, ενώ στις υπόλοιπες 6 η δαπάνη μειώθηκε.
Σταθερές σχεδόν για όλους έμειναν οι δαπάνες για καθαριστικά σπιτιού και είδη προσωπικής υγιεινής (89%), τηλεφωνία/ίντερνετ (86%), προϊόντα καπνού (80%), εκπαίδευση (74% ) και τρόφιμα (73%), ενώ για περίπου 6 στους 10 για βενζίνη/πετρέλαιο, καλλυντικά, σοκολάτες/snacks και κρασί μπύρα.
Να σημειωθεί ότι τα ποσοστά είναι με βάση όσους μισθωτούς χρησιμοποιούν κάθε κατηγορία προϊόντων.
Για πρώτη φορά η συνολική δαπάνη κατανάλωσης αποτυπώθηκε σταθερή (49%) με 19% να μιλά για αύξηση και 31% για μείωση. Μειωμένη δαπάνη έχουμε περισσότερο από μισθωτούς κατώτερης μόρφωσης 45 - 54 ετών, άνδρες με εισόδημα 1001 έως 1200 ευρώ, που κατοικούν στην Αττική.
Αντιθέτως μείωση αποτυπώνεται για μια ακόμη φορά στις δαπάνες ψυχαγωγίας, παρά το 35% που εμφανίζει να κινείται σε σταθερά επίπεδα.
Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι η σταθεροποίηση στις καταναλωτικές δαπάνες περνά μέσα και από το ότι το σύνολο σχεδόν των μισθωτών (95%) επιλέγει προϊόντα σε προσφορά, ενώ ένας στους δύο (46%) προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Με άλλα λόγια, επιλέγουν κυρίως αυτό που μπορούν και όχι αυτό που θα ήθελαν.
Η κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών των μισθωτών στηρίχτηκε για τους μισούς (47%) σε ανάληψη καταθέσεων, ενώ το 16% αναγκάστηκε να δανειστεί.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας σε σχέση με τη δυνατότητα των μισθωτών να ανταποκριθούν σε δόσεις δανείων και καρτών.
Μόνο το 22% δηλώνει ότι μπορεί πάντα να ανταποκρίνεται, με το 30% να ανταποκρίνεται συνήθως, το 9% λίγες φορές και το 6% να μην μπορεί να ανταποκριθεί καθόλου.
πηγή: ΕΕΑ

Πάνω από 4,4 δις ευρώ χρωστά το Δημόσιο σε ιδιώτες

Πάνω από 4,4 δις ευρώ χρωστά το Δημόσιο σε ιδιώτες
Υπερβαίνουν τα 4,4 δισ. ευρώ οι οφειλές σε προμηθευτές του Δημοσίου, το ο οποίο έχει κηρύξει στάση πληρωμών, παγώνοντας τις επιστροφές φόρων, για διάστημα που σε πολλές περιπτώσεις καθυστερούν για πάνω από τέσσερα χρόνια.
Η κατάσταση πλέον, σύμφωνα με την «Καθημερινή της Κυριακής» έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, ενώ, η ίδια εικόνα παρατηρείται και στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς αποτελεί καθημερινό πονοκέφαλο για τις διοικήσεις τους, η εξεύρεση πόρων. Στις επόμενες ημέρες μάλιστα, θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί 2,3 δισ. ευρώ για την πληρωμή των συντάξεων στις 29 Μαΐου και τις 2 Ιουνίου. Είναι άγνωστο όμως εάν το υπουργείο Οικονομικών θα καταφέρει να βρει περίπου 900 εκατ. ευρώ για να τα δώσει στο υπουργείο Εργασίας.
Τα υπόλοιπα με το έναν ή άλλο τρόπο (από δάνεια, τη ρύθμιση οφειλών και τις εισφορές των ασφαλισμένων) θα καταφέρουν να τα συγκεντρώσουν τα ταμεία, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, βρίσκονται υπό κατάρρευση λόγω της σημαντικής μείωσης των εσόδων τους και της κρατικής επιχορήγησης. Είναι ενδεικτικό ότι στο πρώτο τρίμηνο του έτους εμφανίζουν πρωτογενές έλλειμμα ύψους 349 εκατ. ευρώ (από πρωτογενές πλεόνασμα 798 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014).
Στο ίδιο διάστημα παρατηρείται διόγκωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου, που ξεπερνούν τα 4,4 δισ. ευρώ, εξαιτίας της εσωτερικής στάσης πληρωμών.
Οι οφειλές, όμως, του Δημοσίου είναι πολύ μεγαλύτερες. Και αυτό διότι στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι οφειλές του Δημοσίου των τελευταίων 90 ημερών, διάστημα στο οποίο επιδεινώθηκε η κατάσταση της οικονομίας. Συγκεκριμένα, ληξιπρόθεσμες θεωρούνται οι υποχρεώσεις προς τρίτους που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Οπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών το κράτος χρωστάει σε προμηθευτές του τα εξής:
• Άμεσες Οφειλές υπουργείων 274 εκατ. ευρώ
• Οφειλές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 319 εκατ. ευρώ
• Οφειλές Ταμείων 2,008 δισ. ευρώ, εκ των οποία τα 1,38 δισ. ευρώ οφείλονται από τον ΕΟΠΥΥ και από το ταμείο πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων 382 εκατ. ευρώ
• Οφειλές Νοσοκομείων 903 εκατ. ευρώ
• Οφειλές νομικών προσώπων 237 εκατ. ευρώ
• Εκκρεμείς επιστροφές φόρων 688 εκατ. ευρώ
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η αγορά έχει επιβαρυνθεί στο πρώτο τρίμηνο του έτους με επιπλέον 717 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το ποσό που χρωστούσε το Δημόσιο στα τέλη του 2014. Σύμφωνα με εκθέσεις, το ποσοστό των επισφαλειών που αναγκάζονται κάθε χρόνο να διαγράφουν οι εταιρείες στην Ελλάδα ανέρχεται πλέον στο 10% περίπου των ετήσιων εσόδων τους, όταν στο εξωτερικό το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά το 3%.
Οπως προαναφέρθηκε, απλήρωτα παραμένουν εκατοντάδες έργα εξαιτίας της στάσης πληρωμής που έχει κηρύξει το Δημόσιο. Οι καθυστερήσεις όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών θέτουν σε άμεσο κίνδυνο πόρους ύψους ενός δισ. ευρώ από το παλιό ΕΣΠΑ.
Οι επιστροφές ΦΠΑ
Στη μη καταβολή των οφειλόμενων στις επιχειρήσεις από το ελληνικό κράτος, έρχονται να προστεθούν και οι τεράστιες καθυστερήσεις στις επιστροφές ΦΠΑ που «γονατίζουν» τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα χωρίς δική τους ευθύνη να εμφανίζονται ως οφειλέτες του Δημοσίου και ταυτόχρονα να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους σε ΔΕΚΟ και μισθούς.
Οι καθυστερήσεις επιστροφών ΦΠΑ φθάνουν και τα τέσσερα χρόνια όπως προκύπτει από τα επίσης στοιχεία της γενικής γραμματείας δημοσίων εσόδων. Εφοριακοί αναφέρουν ότι υπάρχει εντολή από την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών να σταματήσουν οι επιστροφές ΦΠΑ, επισημαίνοντας ότι οι εισπράξεις των εσόδων πρέπει να κατευθυνθούν πρωτίστως για τις πληρωμές μισθών και συντάξεων
Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, στη ΔΟΥ Αιγίου ο μέσος χρόνος που απαιτείται για μία αίτηση επιστροφής ΦΠΑ φθάνει πλέον τις 1.420 ημέρες, ενώ στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, ο μέσος χρόνος για επιστροφές ΦΠΑ προς τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας φθάνει τις 1.114 ημέρες. Δηλαδή 57 μεγάλες επιχειρήσεις περιμένουν περισσότερο από τρία χρόνια!
Οπως γίνεται αντιληπτό, η νομοθεσία εφαρμόζεται κατά το δοκούν. Οι διατάξεις για τις επιστροφές ΦΠΑ ορίζουν ότι πρέπει να καταβάλλονται αυτές εντός 90 ημερών από την υποβολή των αιτήσεων. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας η επιστροφή μάλιστα είναι έντοκη.
Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται μόνο στις δύο ανωτέρω εφορίες. Εντοπίζεται σε 88 από τις 113 εφορίες της χώρας, οι οποίες επιστρέφουν τον ΦΠΑ μετά την παρέλευση του χρονικού περιθωρίου των 90 ημερών.
Πηγή www.reporter.gr

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Ηλεκτρονικά οι βεβαιώσεις εισφορών ΟΑΕΕ για την εφορία

Ηλεκτρονικά οι βεβαιώσεις εισφορών ΟΑΕΕ για την εφορία
Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους ότι μπορούν να εκδόσουν βεβαίωση εισφορών 2014, για φορολογική χρήση, μέσω της Υπηρεσίας “Βεβαιώσεις Εισφορών Ασφαλισμένων ΟΑΕΕ” του ιστότοπου www.oaee.gr.


Για την έκδοση των βεβαιώσεων εισφορών του ΟΑΕΕ απαιτείται η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθμός Μητρώου (ΕΑΜ). Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης των στοιχείων η βεβαίωση θα χορηγείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού με την επίδειξη: Αστυνομικής Ταυτότητας Πρόσφατου Εκκαθαριστικού Σημειώματος από Εφορία Αποδεικτικού στοιχείου ΑΜΚΑ μπείτε εδώ στην εφαρμογή
πηγή: ΕΕΑ

Άμυνα στα 25 λεπτά οι παραγωγοί, με 22 παίζει το εμπόριο στο σκληρό

Τα επίπεδα της εγχώριας παραγωγής σε συνδυασµό µε τη διεθνή εικόνα αγοράς, ειδικά στο σκληρό σιτάρι, υπονοµεύουν µέχρι στιγµής τα σχέδια του ιδιωτικού εµπορίου και των µεγάλων µεταποιητικών µονάδων που θα ήθελαν για µια ακόµη φορά µια γρήγορη «συγκέντρωση» της παραγωγής σκληρού σε τιµές της τάξεως των 20 και 22 λεπτών το κιλό. Άλλωστε, αν µε τη διεθνή τιµή τον Ιούνιο του 2014 στα 260 ευρώ ο τόνος, το ελληνικό σιτάρι έπιανε εύκολα πέρσι 22 λεπτά, φέτος, µετά από µια πορεία µέχρι τα 42 λεπτά το κιλό και µε τη σηµερινή διεθνή τιµή στα 300 ευρώ ο τόνος, γιατί να µην πιστέψει στην αξία του.
Δραματική μείωση παραγωγής στη Βόρεια Ελλάδα και λίβας στη Θεσσαλία, σιγοντάρουν σε καλή τιμή για το σκληρό σιτάρι.
Δραματική μείωση παραγωγής στη Βόρεια Ελλάδα και λίβας στη Θεσσαλία, σιγοντάρουν σε καλή τιμή για το σκληρό σιτάρι.
 Οι πληροφορίες θέλουν τους αξιόµαχους καλλιεργητές να στήνουν «γραµµή µαζινό» στα 25 λεπτά το κιλό, µέσα στα αλώνια και να διεκδικούν µε αξιώσεις κάτι πολύ καλύτερο για τη συνέχεια. Άλλωστε το ράλι της περασµένης χρονιάς σε συνδυασµό µε το σύνολο των διεθνών αναλυτών που βλέπει τα σιτηρά να κρατιούνται ψηλά, οδηγούν τους παραγωγούς σε συστηµατοποίηση της προσπάθειας για τµηµατικές πωλήσεις και για ειδικές συµφωνίες µε το ιδιωτικό εµπόριο, ακόµα και στις περιπτώσεις που η παράδοση του προϊόντος γίνεται απευθείας από το χωράφι.

Όπως έχει γράψει άλλωστε σε προηγούµενα φύλλα της η εφηµερίδα Agrenda, αρκετοί είναι χρόνο µε το χρόνο οι συστηµατικοί καλλιεργητές του προϊόντος που επενδύουν στην κατασκευή σύγχρονων σιλό, προκειµένου να ορίζουν από καλύτερη θέση την πολιτική διάθεσης της παραγωγής.

Για όποιον θέλει να προσεγγίσει αντικειµενικά τα φετινά δεδοµένα, είναι βέβαιο ότι λίγο καιρό µετά τον αλωνισµό το εµπόριο και οι µεταποιητές θα ψάχνουν για καλό ελληνικό σκληρό σιτάρι. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι η πεδιάδα της Θεσσαλίας και οι περιοχές Βοιωτίας και Φθιώτιδας, ενώ πιο βόρεια λίγα είναι τα σιτάρια που ξεχωρίζουν.

Ειδικότερα στον θεσσαλικό κάµπο, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν έως και τρεις βδοµάδες πριν τον αλωνισµό ήταν κάτι παραπάνω από ιδανικές, εντούτοις οι προβλέψεις για πρώιµο καλοκαίρι, µε αύξηση της θερµοκρασίας, υψηλά επίπεδα υγρασίας σε συνδυασµό µε τις προβλέψεις ότι το αλώνισµα θα ξεκινήσει εντατικά στα µέσα Ιουνίου δηµιουργούν νέα δεδοµένα στην αγορά και προοιωνίζουν αύξηση της ζήτησης για το «πολύ καλό προϊόν».

«Το ρόλο τους παίζουν και οι καταιγίδες που σηµειώθηκαν στο θεσσαλικό κάµπο µεσοβδόµαδα», επισηµαίνει παράγοντας του χώρου, τονίζοντας ότι ενδεχόµενες έντονες βροχοπτώσεις όσο πλησιάζουµε στο αλώνισµα θα επιδράσουν σηµαντικά στην πτώση της ποιότητας του σταριού. Μέχρι την περασµένη εβδοµάδα, πάντως, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, η πορεία της νέας σοδειάς όσον αφορά το σκληρό σιτάρι εξελισσόταν ικανοποιητικά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα, µε την καλλιέργεια να οψιµίζει οριακά, γεγονός που µεταθέτει τα αλώνια προς τα µέσα Ιουνίου. Το ίδιο καλό κλίµα δεν συναντά κανείς στις βορειότερες περιοχές της χώρας, όπου οι περισσότεροι αγρότες είτε προτίµησαν τα ενεργειακά φυτά και το βαµβάκι, είτε δεν µπόρεσαν να σπείρουν, λόγω των πληµµυρισµένων χωραφιών. Κάτι που ανησυχεί πάντως είναι ενδεχόµενη συντονισµένη δράση από την πλευρά των αγοραστών, που δεν δείχνει προς το παρόν να βιάζεται.
πηγή : agronews

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

ΠΑΣΕΒΕ : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ κ.κ.ΤΣΙΠΡΑ και ΓΙΟΥΝΚΕΡ
Με την κοινή τους δήλωση  οι κ.κ. ΤΣΙΠΡΑΣ και ΓΙΟΥΝΚΕΡ συμφώνησαν ότι τα λαϊκά στρώματα ,οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, θα συνεχίσουν να πληρώνουν το μάρμαρο και με τη νέα συμφωνία. 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΣΙΠΡΑΣ και ΓΙΟΥΝΚΕΡ
Ξεκαθάρισαν ότι οι μνημονιακοί νόμοι συνεχίζουν να εφαρμόζονται και ετοιμάζουν το νέο μνημόνιο με νέα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα.

Η αναφορά τους στις μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό για να γίνει βιώσιμο, είναι η προαναγγελία νέας  επίθεσης  στις συντάξεις, στο εισόδημα και τα ασφαλιστικά δικαιώματα μας.

Αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι κυβέρνηση – Ε. Ε. – ΕΚΤ- ΔΝΤ έχουν κοινή στρατηγική να φορτώσουν την κρίση και το χρέος στις πλάτες μας.

Καλούμε το συνδικαλιστικό κίνημα των αυτοαπασχολούμενων, όλους τους συναδέλφους σε αγωνιστική  ετοιμότητα για να απαντήσουμε στη νέα επίθεση.

Πρώτη δυναμική απάντηση να δώσουμε στις 10 ΙΟΥΝΗ 2015 με μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στην συνεχιζόμενη φοροληστεία.

Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Π.Α.Σ.ΕΒΕ

ΟΥΔΕΙΣ ΑΧΑΡΙΣΤΟΤΕΡΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗΘΕΝΤΟΣ
Αθήνα 30-4-2015
Με αφορμή την Γενική Συνέλευση της ΣΑΑΠΠ και τα όσα ανάφερε σε αυτή ο Γ.Γ. κ Παναγιώτης Σαχινίδης προσπαθώντας να σπιλώσει συνδικαλιστικά εμένα και τον Νίκο Σιδηρόπουλο μην έχοντας να αναφέρει τίποτα άλλο, δηλώνει ότι είναι ύποπτος ο ρόλος μας διότι λέει ψηφίσαμε τον κ. Μούσιο για πρόεδρο της ΟΑΕ μετά τις εκλογές στην σύσταση για σώμα. Κάτι το οποίο πράγματι έγινε αναγνωρίζοντας την καθαρή του νίκη στις εκλογές και μην έχοντας άλλο νόημα οποιασδήποτε άλλης ψήφου μας. Ίσως και λάθος μας πάνω στην συναισθηματική φόρτιση της στιγμής αφού η σύσταση έγινε μετά αμέσως τις εκλογές.
Ζητήσαμε το προεδρείο φυσικά να έχει αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα με συμμετοχή  και από την Αγωνιστική Κίνηση κάτι το οποίο αρνήθηκε ο ίδιος ο πρόεδρος κ. Μούσιος και οι συνεργάτες του. Προφανώς για δικούς τους λόγους να μην μας έχουν στα πόδια τους για να κάνουν απρόσκοπτοι την δουλειά τους , που δεν είναι άλλη από το να βάζουν πλάτη στο πέρασμα όλων των αντιλαϊκών μέτρων που έχουν φέρει την κατάστασή μας εδώ μαζί με τα κλαδικά ζητήματα. Δεν γνωρίζουμε την στάση που θα κρατήσουν τώρα με την νέα κυβέρνηση (όχι ότι δεν γνωρίζουμε πραγματικά αλλά δεν είναι της παρούσης) αφού τον κυβερνητικό συνδικαλισμό πια τον λειτουργούν άλλοι μέσα στον κλάδο.
Στις εκλογές της ομοσπονδίας (ΟΑΕ) όμως έγιναν και άλλα τα οποία ο κ. Σαχινίδης ξεχνά ή κάνει πως ξεχνά. Εκεί υπήρχαν δύο ψηφοδέλτια. Αυτό του κ. Μούσιου με την συμμετοχή μερίδας Αθηναίων συναδέλφων και το δικό μας με την υπόλοιπη Αθήνα. Δηλαδή στο ψηφοδέλτιο μας σε επίπεδο συνεργασίας προσχώρησαν και οι εκλεγμένοι από την Αθήνα του συνδυασμού των κ. Χ    Μάνου και Παναγιώτη Σαχινίδη. Κάτι το οποίο έγινε χωρίς την απόλυτη δική μου σύμφωνη γνώμη.
Παρ' όλα αυτά πράγματι πήγαμε στο συνέδριο και στις εκλογές αυτού όπου εκεί φάνηκε μία αλλαγή στάσης αρκετών συναδέλφων να στηρίξουν την Αγωνιστική Κίνηση, το πρόσωπο που έδειξε όλο το προηγούμενο διάστημα, την σταθερή στάση στις θέσεις της και την διαρκή αγωνιστική διάθεση στην λαίλαπα που έχει έρθει. Δυστυχώς όμως η στάση και η δράση των συναδέλφων της Αθήνας και ιδιαίτερα του κ. Σαχινίδη υπήρξε τροχοπέδη στην άνοδο και άλλο της συμμετοχής μας στο νέο Δ.Σ. αφού αρκετοί συνάδελφοι τελικά κάναν πίσω στην επιλογή τους , συνάδελφοι που είχαν εκλεχτεί από τα σωματεία της επικράτειας. Όλα αυτά δεν τα έχω αναφέρει ως σήμερα ρίχνοντας τόπο στην οργή αλλά ο κόμπος φτάνει στο χτένι με την στάση του εν λόγω κυρίου. Και συνεχίζω:
Γίνονται οι εκλογές της ΟΑΕ και το αποτέλεσμα είναι 29 εκλεγμένοι από την παράταξη του κ. Μούσιου , 5 της Αγωνιστικής Κίνησης και ενός συνεργαζόμενου από την Αθήνα μεταξύ του κ. Μάνου και κ. Σαχινίδη αφού είχαν ισοψηφήσει.    Τότε ξεκίνησε μία τρομερη κλάψα για το αποτέλεσμα του κ. Σαχινίδη επιρρίπτοντας την ευθύνη σε εμάς για την δική του ανικανότητα στο να εκλεχθεί καθαρά στο Δ.Σ. της ΟΑΕ. Δείχνοντας εμείς ότι μικροπρεπής δεν είμαστε ούτε αυτοσκοπός μας οι καρέκλες (κάτι το οποίο το δείξαμε και στην σύσταση σε σώμα της ΟΑΕ απέναντι στον κ. Μούσιο)   προτείναμε να παραιτηθεί ο εκλεγμένος συνάδελφος από τον συνδυασμό μας προς τιμήν του κ. Κομψελίδης Αθανάσιος από το σωματείο της Κατερίνης, προκειμένου να συμμετάσχουν και οι δύο συνάδελφοι από την Αθήνα στο ΔΣ κάτι το οποίο και έγινε. Δεν ήμασταν φυσικά υποχρεωμένοι να το κάνουμε αλλά δεν μας το επέτρεπε η στάση μας και το ήθος μας.
Το ευχαριστώ;
Ως ένας άλλος Μιχάλης Μούσιος ο κ. Σαχινίδης τραβώντας χαρτάκια από την τσέπη του για να μας χτυπήσει κάτω από την μέση διότι τόσα είναι τα συνδικαλιστικά τους επιχειρήματα, μας κατηγόρησε ως ύποπτο τον ρόλο μας. Ο ρόλος μας αγαπητέ συνάδελφε είναι ξεκάθαρος και τον γνωρίζουν και οι πέτρες. Στον σημερινό συνδικαλισμό δύσκολα βρίσκεις τόσο καθαρούς συναδέλφους που ασχολούνται μαζί του που το μόνο που τους λερώνει είναι η ενασχόλησή τους με τον ίδιο τον σημερινό συνδικαλισμό και τις μορφές που έχει αποκτήσει.
Σας ευχαριστούμε όμως διότι αυτές οι πράξεις σας και οι υπονομεύσεις  σας φέρνοντας τον συνδικαλισμό σε τόσο χαμηλό προσωπικό επίπεδο δείχνει πραγματικά το ποιός είναι και το τι εξυπηρετεί  πραγματικά. Αυτό δίνει αξία περισσότερη στην δική μας στάση και πράξεις έως σήμερα.
Στο παρελθόν όχι τόσο μακρινό ο κ. Σαχινίδης κ οκ. Χ. Μάνος με έχουν απειλήσει ότι θα μου αποστείλουν εξώδικο για όσα λέω. Υπάρχει στα πρακτικά της Αθήνας.  Τους απάντησα και τότε και το αναφέρω και σήμερα.   Όποτε θέλουν.
Ιάσων Καπλάνης


Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

ΠΑΣΕΒΕ : Στις 10 Ιούνη δίνουμε την απάντησή μας                                                                                                                                                              
 
ΚΑΛΕΣΜΑ
Συνάδελφοι  - Συναδέλφισες
Αυτοαπασχολούμενοι Επαγγελματίες- Βιοτέχνες -μικροί Έμποροι- Αυτοκινητιστές- Συνταξιούχοι
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ συνεχίζει τη φοροληστεία των  προηγούμενων κυβερνήσεων.
ü  Μας φορολογεί με 26% από το πρώτο ευρώ για άλλη μια χρονιά.
ü  Συνεχίζει το καθεστώς της προκαταβολής φόρου 55%.
ü  Ξανά, ο φόρος επιτηδεύματος και ο ΕΝΦΙΑ
ü  Με τη νέα συμφωνία-μνημόνιο και το πολυνομοσχέδιο σκούπα, φορτώνουν άλλα 11δις στις πλάτες μας.
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ!
Τα χρέη στον ΟΑΕΕ, στην εφορία, στις τράπεζες, μας έχουν πνίξει!
Δεν μπορούμε να ζήσουμε πια τις οικογένειές μας!
Δεν είναι δικό μας το φταίξιμο!
Είναι η καπιταλιστική κρίση που τσάκισε το μεροκάματο και έφερε την αναδουλειά.
Είναι οι πολιτικές κυβερνήσεων- ΕΕ και οι αναδιαρθρώσεις, που μας έφεραν εδώ.
Τα δίνουν όλα για να στηριχθούν οι μονοπωλιακοί όμιλοι, να πληρωθούν οι δανειστές.
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.
Στις 10 Ιούνη δίνουμε την απάντησή μας
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 9 το πρωί στην ΟΜΟΝΟΙΑ
Καμία αναμονή, η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει!
Η επαναφορά του αφορολόγητου, αναβάλλεται επ’ αόριστον.
Όμως, τα ραβασάκια και οι απειλές της εφορίας και του ΚΕΑΟ για πλειστηριασμούς, είναι εδώ.
Όχι μόνο δεν έχουν σκοπό να μας αλαφρώσουν, αντίθετα ετοιμάζουν νέα επίθεση στο εισόδημά μας.
Δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Βάζουν στο χέρι και τα τελευταία ταμειακά διαθέσιμα του ΟΑΕΕ, για πληρωμές των συντάξεων.
Ανοίγουν το δρόμο για νέες μειώσεις συντάξεων, για παραπέρα υποβάθμιση των παροχών υγείας και περίθαλψης.
Οι νέες ρυθμίσεις για τις 100 δόσεις δεν νομοθετήθηκαν για να μας ελαφρύνουν, να μας απαλλάξουν από τα χρέη. Μας υποχρεώνουν να τα πληρώσουμε μέχρι τελευταία δεκάρα και με τόκο, για χρόνια.
Νέα βάρη έρχονται με την φετινή φορολογία, που είναι ίδια και απαράλλακτη με την προηγούμενη.
Γι αυτό οι περισσότεροι δεν μπαίνουν στις ρυθμίσεις, και ελάχιστοι θα καταφέρουν να τις τηρήσουν όπως έγινε και στο παρελθόν.
Πάει πολύ να μας μιλούν για πατριωτισμό, δηλαδή να βάλουμε το κεφάλι μας στον ντορβά, αυτοί που συνεχίζουν την ίδια αντιλαϊκή φορολογική πολιτική, αυτοί που ξεχείλωσαν τις ρυθμίσεις για να χαριστούν εκατομμύρια στους μεγαλοκαρχαρίες απατεώνες, με χρέη ακόμα και από λαθρεμπόριο.


Από κοντά, και τα κυβερνητικά δεκανίκια των ηγεσιών ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ. Βρίσκουν ευεργετικές τις ρυθμίσεις, να πληρώσουμε, δηλαδή, τα χρέη που μας φόρτωσε η αντιλαϊκή πολιτική. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπογράφουν τις φιλομονοπωλιακές πολιτικές στο όνομα της ανάπτυξης. Γι αυτό σέρνουν τον χορό των κοινωνικών διαλόγων, βάζουν για άλλη μια φορά πλάτη στα νέα μνημόνια που ετοιμάζονται, σε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που μας ματώνουν.
Δεν έχουν καμία σχέση με τα προβλήματα και τους καημούς των α/α του μόχθου, που παλεύουν καθημερινά για το μεροκάματο.
Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο.
Στις κόκκινες γραμμές της συγκυβέρνησης, δεν είναι γραμμένες οι ανάγκες και τα προβλήματα των οικογενειών   μας.
Για τα μονοπώλια και τις μεγαλοεπιχειρήσεις γίνονται τα παζάρια και οι ελιγμοί. Μέτρα ενίσχυσης της κερδοφορίας τους συζήτανε στην ΕΕ και τους «θεσμούς», με τους τραπεζίτες και τον ΣΕΒ.
Για το μίγμα και την δοσολογία των νέων μέτρων γίνεται ο καβγάς, όχι για να δούμε άσπρη μέρα.
Δε  χωράνε στο ίδιο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και τα τεράστια κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου, με τις δικές μας ανάγκες.
Δεν υπάρχει πια άλλο περιθώριο.
Ή αγωνιζόμαστε ανυποχώρητα για μέτρα άμεσης ανακούφισης, μέτρα που αντικειμενικά απαιτούν ρήξη με την κερδοφορία των μεγαλοεπιχειρηματιών και τις πολιτικές της ΕΕ, ή θα παρακολουθούμε αδρανείς και απογοητευμένοι τη σφαγή μας.
Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει η πάλη, η σύγκρουση, με την πολιτική που μας αφανίζει.
Δίνουμε τη μάχη με τους άλλους καταπιεσμένους, τους εργάτες και τους υπάλληλους,  τους φτωχούς αγρότες, τους συνταξιούχους, τη νεολαία και τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, την ανάκτηση των απωλειών μας, την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.
Απαιτούμε:
Κατάργηση του ν. 4110/2013( κατάργηση αφορολόγητου, 26% φορολογία από το πρώτο ευρώ) και αναδρομική διαγραφή των φόρων που επιβλήθηκαν.
Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και του ΕΝΦΙΑ
20.000 ευρώ αφορολόγητο και επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
Αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων στο 45%.
Κούρεμα των χρεών προς τις τράπεζες κατά 30% για όσους διατηρούν ακόμα την επιχείρησή τους, και 50% για όσους έκλεισαν.
Μείωση των εισφορών στον ΟΑΕΕ κατά 30%, χωρίς μείωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
Πάγωμα των χρεών προς ΟΑΕΕ και το δημόσιο, χωρίς προσαυξήσεις και πρόσθετα τέλη. Μακρόχρονη ρύθμιση για το υπόλοιπο ποσό, με δόσεις που να μην ξεπερνούν το 10% του διαθέσιμου εισοδήματος.
Καμία κατάσχεση 1ης κατοικίας, αναστολή κατασχέσεων, επαγγελματικής στέγης, μεταφορικών μέσων, τραπεζικών λογαριασμών.
Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις. Επαναφορά 13ης , 14ης σύνταξης. Να επιστραφούν εδώ τώρα τα κλεμμένα αποθεματικά. Αύξηση της χρηματοδότησης του ΟΑΕΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία. Δωρεάν υγεία - περίθαλψη για όλους. Στις 10 Ιούνη δίνουμε αγωνιστική απάντηση!
    Προχωράμε σε μαζικές κινητοποιήσεις σε κάθε πόλη της Ελλάδας.
Στην Αθήνα στις 9 το πρωί στην Ομόνοια

Η Πανελλαδική Γραμματεία  της ΠΑΣΕΒΕ