Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Μείωση τον Νοέμβριο στο κύκλο εργασιών στο λιανικό εμπόριο

Μείωση τον Νοέμβριο στο κύκλο εργασιών στο λιανικό εμπόριο
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τους ∆είκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο, µε έτος βάσης 2010=100,0 για το µήνα Νοέµβριο 2014, η εξέλιξη των οποίων σύµφωνα µε προσωρινά και διορθωµένα, ως προς τον τυπικό µήνα, στοιχεία, έχει ως εξής:
Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών, κατά το µήνα Νοέµβριο 2014, σε σύγκριση µε το δείκτη του Νοεµβρίου 2013, σηµείωσε µείωση κατά 1,6%, ενώ σε σύγκριση µε το δείκτη του Οκτωβρίου 2014 σηµείωσε µείωση κατά 3,1%.
Ο ∆είκτης Όγκου, κατά το µήνα Νοέµβριο 2014, σε σύγκριση µε το δείκτη του Νοεµβρίου 2013, σηµείωσε µείωση κατά 1,5 %, ενώ σε σύγκριση µε το δείκτη του Οκτωβρίου 2014 σηµείωσε µείωση κατά 1,5 %.
πηγή: ΕΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου