Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμώνΣτις κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών αναφέρεται εγκύκλιος που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Σημειώνεται πως με την καθιέρωση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από 1-1-2015 επήλθαν ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και τήρηση βιβλίων από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων.
Έτσι η προαναφερόμενη εγκύκλιος ορίζεις τις οντότητες που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής, από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, καθώς και τις περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών παραστατικών μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.
Ειδικότερα:
Απαλλαγή οντοτήτων από την χρήση ΦΜ (Ταμειακές μηχανές ή ΕΑΦΔΣΣ) για έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών.
Ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικής μορφής οι παρακάτω μπορούν, να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών
  Προϋποθέσεις απαλλαγής.
α) Ο εκμεταλλευτής κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι,
Αναγραφή ονοματεπώνυμου και διεύθυνση του πελάτη
β) Ο εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης,
Αναγραφή αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη
γ) Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφών, η επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ,
δ) Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια, ο αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια που επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα είδη, γενικώς, καθώς και ο εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.,
ε) Οι ασκούντες το επάγγελμα :
άμισθου υποθηκοφύλακα
δικηγόρου
κτηνιάτρου
σκιτσογράφου
αναλογιστή
εκτελεστή μουσικών έργων 
λογιστή ή φοροτεχνικού
συγγραφέα
αναλυτή
εμπειρογνώμονα
λογοθεραπευτή
συμβολαιογράφου
αρχιτέκτονα
εναλλακτικής θεραπείας
λογοπαθολόγου
σχεδι
στή
βιολόγου
ενδυματολόγου
λογοπεδικού
τοπογράφου
γεωλόγου
επιμελητή
μαίας
φυσιοθεραπευτή
γεωπόνου
εργοθεραπευτή,
μεταφραστή
χαράκτη
γλύπτη
ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων
μηχανικού
χημικού
δασολόγου
ζωγράφου
μουσουργού
χορευτή
δημοσιογράφου
ηθοπο
ού
ξεναγού
χορογράφου
διαιτολόγου
καθηγητή ή δασκάλου
οικονομολόγου
ψυχ
θεραπευτή
δ
ακοσμητή
καλλιτέχνη 
ομοιοπαθητικού
ψυχολόγου
διατροφολόγου 
καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης
προγραμματιστή
ωκεανογράφου
διερμηνέα
κοινωνικού λειτουργού
σκηνογράφου
δικαστικού 
κοινωνιολόγου
σκηνοθέτη
Αναγραφή ονοματεπώνυμου και διεύθυνση του πελάτη.
στ) Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου για τις δικαιούμενες αμοιβές από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών,
Αναγραφή ονοματεπώνυμου και διεύθυνση του πελάτη.
ζ) Οι ασχολούμενοι με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων (μαρμαρογλυφείων),
Αναγραφή ονοματεπώνυμου και διεύθυνση του πελάτη.
η) Οι διατηρούντες κτηματομεσιτικό γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας,
Αναγραφή ονοματεπώνυμου και διεύθυνση του πελάτη.
θ) Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών,
Αναγραφή ονοματεπώνυμου και διεύθυνση του πελάτη.
ι) Το Δημόσιο, οι Δήμοι και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για τα στοιχεία που εκδίδουν,
ια) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα τραπεζικά - πιστωτικά Ιδρύματα και τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούν,
ιβ) Ο εκμεταλλευτής διοδίων για τα παραστατικά διέλευσης των οχημάτων και ο εκμεταλλευτής τουριστικού – ταξιδιωτικού γραφείου.
Προσοχή . Όσοι από τους ανωτέρω, εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη) ή ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικού μηχανισμού (π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή εσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.
Συναλλαγές για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση αποδείξεων μέσω Φ.Μ. (ταμειακής μηχανής η ΕΑΦΔΣΣ)
Περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών στις οποίες παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού:
α) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου, ύδατος πόσιμου μέσω δικτύου, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,
Αναγραφή Ονοματεπώνυμου- Διεύθυνση - ΑΦΜ  πελάτη για ορισμένες συναλλαγές **
β) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της
επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου, με εξαίρεση τους
πωλητές (αγρότες – μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές και τους πωλητές
αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου,
γ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται
«επί πιστώσει» από τηρούντες διπλογραφικά βιβλία,
δ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που από ειδικές
φορολογικές διατάξεις, απαιτείται να αναγράφουν επιπλέον
δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είδος αγαθού ή
υπηρεσίας, ποσότητα αγαθού, ονοματεπώνυμο πελάτη, κ.λπ.),
ε) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τη διάθεση
ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων
(μίας χρήσης), τεχνητών μοσχευμάτων, προς ασθενείς μέσω
θεραπευτηρίων,
**Στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης που αφορούν πωλήσεις πόσιμου ύδατος μέσω
δικτύου, ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και στις
ασφαλιστικές υπηρεσίες, αναγράφονται και το ονοματεπώνυμο του πελάτη, η διεύθυνσή του και ο
αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας, αν στερείται
αριθμού φορολογικού μητρώου.

 πηγή: ΒΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου