Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Κομβικός ο ρόλος της Ευρώπης στις εξαγωγές μαλακού σίτου


Οι κινήσεις των παραγωγών µαλακού σιταριού της Μαύρης Θάλασσας για περιορισµό των εξαγωγών τους, θα µετατοπίσει µεγάλο µέρος της ζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνοντας τις εξαγωγές της γηραιάς ηπείρου σε επίπεδα ρεκόρ, σύµφωνα µε την Strategie Grains.
Ο όµιλος αναλύσεων ανέβασε τις εκτιµήσεις του για τις εξαγωγές µαλακού της ΕΕ για το 2014/15 κατά 2,1 εκατ. τόνους, επικαλούµενος τα µέτρα που λαµβάνουν οι πρώην σοβιετικές χώρες για να περιορίσουν τον όγκο εξαγωγών τους. «Η ΕΕ θα βρίσκεται σε πλεονεκτική και ανταγωνιστική θέση για να αντικαταστήσει τις εξαγωγές της Μαύρης Θάλασσας στην διεθνή αγορά», υποστηρίζει η Strategie Grains. Η αναθεωρηµένη εκτίµηση του οµίλου υπολογίζει τα φορτία της ΕΕ στους 29.3 εκατ. τόνους, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της περσινής χρονιάς.

Την ίδια ώρα, οι εκτιµήσεις του USDA για τις εξαγωγές όλων των τύπων σιταριού από την ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένου και του σκληρού, κάνουν λόγο για 30 εκατ. τόνους. «Η αύξηση οφείλεται στον γρήγορο ρυθµό των αποστολών και στις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν µόλις ο δασµός στις ρώσικες εξαγωγές τεθεί σε ισχύ», σύµφωνα µε το USDA.

Ωστόσο, λίγη ώρα µετά τις αναθεωρηµένες προβλέψεις του USDA, εµφανίστηκαν αναφορές πως και η Ουκρανία πραγµατοποιεί κινήσεις για να περιορίσει τις εξαγωγές της, θέτοντας στους εµπόρους το ανώτατο όριο των 200.000 τόνων µηνιαίως στις αποστολές µαλακού για Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Όµως, ο όµιλος συνέστησε προσοχή σχετικά µε τις προσδοκίες που δηµιουργούνται για υψηλές τιµές. «Ο ισολογισµός της ΕΕ, παρά τις νέες εκτιµήσεις στις εξαγωγές, εξακολουθεί να αποτελεί αρνητικό παράγοντα µέχρι το τέλος της περιόδου συγκοµιδής».
πηγή: agronews

Ανεβαίνει το σιτάρι στις αγορές μέχρι και το 2016


Στην ανάκαµψη των τιµών σε σιτάρι και καλαµπόκι «ποντάρουν» οι επενδυτές, τη στιγµή που τα προθεσµιακά συµβόλαια σόγιας είναι σε τροχιά να καταγράψουν χαµηλό επταετίας, καθώς πιέζονται από την µεγάλη υπερπροσφορά στην αγορά ελαιούχων σπόρων, σύµφωνα µε τoν συµβουλευτικό όµιλο Macquarie.
Χρηµατιστηριακά, οι τιµές στο σιτάρι αναµένεται να ανέβουν στα 6,15 δολάρια ανά µπούσελ στην αγορά του Σικάγο την περίοδο µεταξύ Οκτωβρίου και ∆εκεµβρίου, πολύ περισσότερο από τα 5,67 δολάρια ανά µπούσελ στα οποία εµπορεύονται τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου του 2016, προβλέπει η Macquarie.

Αν και τα συµβόλαια πιθανότατα θα «τελµατώσουν» το πρώτο µισό του 2015, οι φόβοι για µειωµένη προσφορά τη περιόδου 2015/16 θα επανεµφανιστούν στην αγορά και θα στηρίξουν τις τιµές καθώς οδεύουµε στο 2016, αναφέρει ο όµιλος. «Η µεγάλη ζήτηση για ζωοτροφή και η ανάκαµψη των τιµών στο καλαµπόκι επίσης θα συνεισφέρουν στην αύξηση των τιµών σιταριού».

Οι προβλέψεις αυτές απορρέουν από τον « µεγάλο κίνδυνο για µειωµένη προσφορά» στις ΗΠΑ, όπου οι χειµερινές σπορές για το 2015 µειώθηκαν σε µεγάλο βαθµό, ενώ και η κατάσταση της ήδη υπάρχουσας σοδειάς επιδεινώθηκε.
Εκτός των ΗΠΑ, ο κίνδυνος για µειωµένη προσφορά ελλοχεύει και σε Ρωσία και Ουκρανία, µε τις σοδειές στις δύο χώρες να µειώνονται εξαιτίας των περιφερειακών εντάσεων που υπονοµεύουν την γεωργική χρηµατοδότηση απο το κράτος.

Υπερπροσφορά στη σόγια
Για τα συµβόλαια σόγιας, οι προοπτικές των επόµενων δύο χρόνων παραµένουν αρνητικές, σύµφωνα µε τον συµβουλευτικό όµιλο, επικαλούµενος την αύξηση της σποράς του ελαιούχου σπόρου εξαιτίας των τιµών του που παραµένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα σε σύγκριση µε αυτές ορισµένων ανταγωνιστικών σιτηρών.
Στις ΗΠΑ, «µε τη σόγια να είναι ακόµα ελκυστικά τιµολογηµένη έναντι του αραβόσιτου, οι φυτεύσεις αναµένεται να επεκταθούν κατά 5% επιπλέον την επόµενη χρονιά».
Αντιθέτως, οι επενδυτές δικαιώνονται για το καλαµπόκι, στην πρόβλεψη τους για την επάνοδο της τιµής πάνω απο τα 4 δολάρια ανά µπούσελ στα τέλη του 2015, σύµφωνα µε τον όµιλο. Αν και χρηµατιστηριακά  οι τιµές καλαµποκιού θα παραµείνουν πιεσµένες για το πρώτο µισό της χρονιάς εξαιτίας των µεγάλων αποθεµάτων των ΗΠΑ, οι εκτιµήσεις για µειωµένη αµερικανική σπορά ίσως να είναι σπίθα που θα πυροδοτήσει  την αντιστροφή της πτωτικής τάσης και την επάνοδο των τιµών.
Οι εκτάσεις σποράς για φέτος υπολογίζονται σε χαµηλό πενταετίας.
πηγή : agronews

Διευκρινίσεις από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τη διαδικασία συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση στις περιπτώσεις οφειλής ασφαλιστικών εισφορών

                                       

Με νέα εγκύκλιο του ΙΚΑ τίθεται σε εφαρμογή η απόφαση του Υπουργού Εργασίας με θέμα «Διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής των παρακρατούμενων από τη σύνταξη του οφειλέτη συνταξιούχου ποσών μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία της συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης ».
Σύμφωνα με την απόφαση, η σύνταξη ενός ασφαλισμένου θα  καταβάλλεται, αν το οφειλόμενο ποσό προσαυξημένο (προς το ασφαλιστικό ταμείο) με τα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος, με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ (προς το ΙΚΑ) ή 20.000 ευρώ (προς τον ΟΑΕΕ).
Συγκεκριμένα:
Ι. ΟΤΑΝ ΤΟ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΝΕΜΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
1. Όταν, κατά την απονομή της σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, υπάρχει οφειλή προς τον συμμετέχοντα φορέα από τον υποψήφιο συνταξιούχο από οποιαδήποτε αιτία, και έχει ρυθμιστεί η καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και των πρόσθετων τελών σε δόσεις όπως ορίζεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις του συμμετέχοντα φορέα, θα παρακρατείται κάθε μήνα τμήμα αυτής, ίσο με το ποσό κάθε δόσης και το συνολικό ποσό της οφειλής θα εκπίπτει από το ποσό της συμμετοχής στη δαπάνη συνταξιοδότησης.
2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι διατάξεις της νομοθεσίας, αν το οφειλόμενο ποσό προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος, με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ εάν συμμετέχων φορέας είναι ο ΟΑΕΕ.
3. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από σαράντα (40). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα.
4. Στις περιπτώσεις αυτές στην Βεβαίωση Χρόνου ασφάλισης του συμμετέχοντα φορέα (απόφαση συμμετοχής), θα αναγράφονται εκτός των ασφαλιστικών στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της τμηματικής σύνταξης (ημέρες ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, τυχόν ποσό σύνταξης από αυτοτελές δικαίωμα, κ.λπ.), το ποσό της οφειλής που θα πρέπει να παρακρατείται από την σύνταξη, και ο τρόπος παρακράτησης.
5. Όταν, οι συμμετέχοντες φορείς είναι περισσότεροι του ενός και υπάρχει οφειλή, καθώς και στις περιπτώσεις που στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπάρχει τυχόν οφειλή από αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων, τότε θα γίνεται έλεγχος εάν το συνολικό ποσό οφειλής υπερβαίνει τα ανωτέρω ποσά που μπορούν να παρακρατηθούν.
6. Εάν το συνολικό ποσό οφειλής υπερβαίνει το ανώτατο ποσό παρακράτησης (15.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ εάν συμμετέχων φορέας είναι ο ΟΑΕΕ), τότε, το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ θα ζητά από τον συμμετέχοντα φορέα στον οποίο υπάρχει η μεγαλύτερη οφειλή από εισφορές, να γνωρίσει στον υποψήφιο συνταξιούχο, το ποσό οφειλής το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί, δηλ. το ποσό που υπερβαίνει το ανώτατο ποσό της παρακράτησης.
Στην περίπτωση αυτή, θα εκδίδεται, νεώτερη απόφαση συμμετοχής, μετά την εξόφληση του επί πλέον ποσού οφειλής από αυτό που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη ή μετά την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής εάν αυτή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.
Παράδειγμα:
Άνδρας την 1/3/2013 υποβάλει συνταξιοδοτικό αίτημα λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, με αναγνώριση πλασματικών χρόνων και συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.
Η οφειλή του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ανέρχεται σε 5.100 ευρώ.
Ο ΟΑΕΕ γνωστοποιεί τα ασφαλιστικά του στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό της τμηματικής σύνταξης (ημέρες ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, τυχόν ποσό σύνταξης από αυτοτελές δικαίωμα, κ.λπ.) και οφειλή που ανέρχεται σε 17.000 ευρώ.
Επειδή το συνολικό ποσό της οφειλής υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ (17.000+5.100=22.100 ευρώ) θα ζητηθεί από τον ΟΑΕΕ (οργανισμό με την μεγαλύτερη οφειλή), να προβεί στις ενέργειες, ούτως ώστε να καταβληθεί εκ μέρους του ασφαλισμένου, το υπερβαίνον τα 20.000 ευρώ ποσόν, δηλαδή τα 2.100 ευρώ και μάλιστα εφ άπαξ.
Εφ όσον συμβεί αυτό, ο ΟΑΕΕ με νεώτερη απόφασή του, θα γνωστοποιήσει εκ νέου τα ασφαλιστικά του στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό της τμηματικής σύνταξης (ημέρες ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, τυχόν ποσό σύνταξης από αυτοτελές δικαίωμα, κ.λπ.) και την οφειλή που θα ανέρχεται σε 14.900 ευρώ.
Η συνολική οφειλή 20.000 ευρώ (14.900 ΟΑΕΕ +5.100 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) θα κατανεμηθεί σε 40 δόσεις με παρακράτηση της σύνταξης από το ΙΚΑ δηλαδή 20.000:40=500 ευρώ.
Εάν η σύνταξη είναι ύψους 950 ευρώ, με παρακράτηση 500 ευρώ μηνιαίως για 40 μήνες, θα χορηγείται το υπόλοιπο εκ 450 ευρώ για το διάστημα αυτό.
Το ποσό της οφειλής, για τον συμμετέχοντα φορέα ΟΑΕΕ, θα συμψηφιστεί με το ποσό της συμμετοχής του στην δαπάνη της συνταξιοδότησης.
ΙΙ. ΟΤΑΝ ΤΟ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
Όταν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι συμμετέχων φορέας, στην Βεβαίωση Χρόνου ασφάλισης (απόφαση συμμετοχής) θα αναγράφονται εκτός των ασφαλιστικών στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της τμηματικής σύνταξης (ημέρες ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, τυχόν ποσό σύνταξης από αυτοτελές δικαίωμα, κ.λπ.) το ποσό της οφειλής από αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων που έχει ρυθμιστεί να παρακρατείται από την σύνταξη, καθώς και ο τρόπος παρακράτησης.
IΙΙ. ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Η Υπουργική Απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της δηλαδή από 15/9/2014 και για αιτήματα που δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.
Συνεπώς καταλαμβάνει τα συνταξιοδοτικά αιτήματα που υποβάλλονται από 15/9/2014 και μετά, καθώς και τα συνταξιοδοτικά αιτήματα, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί μέχρι ίδια ημερομηνία (15/9/2014) οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.
 πηγή : ΒΕΑ

Καθορισμός ανώτατων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2015

             


Με απόφαση του υφυπουργού εργασίας καθορίζονται τα εξής:

1. Ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2015,καθορίζονται οι τριάντα (30) ώρες.
2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώσεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα αντίστοιχα εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώριση της υπερωριακής εργασίας, πριν την έναρξη πραγματοποίησης της, στο «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών».
3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/4.7/1932 «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων» καθώς και επί των επιχειρήσεων στις οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων χωρίς αναφορά στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/4.7/1932.

 πηγή: ΒΕΑ

Διευκρινίσεις για την υποβολή στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας στο ΕΡΓΑΝΗ-Νέο έντυπο Ε11

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εργασίας η απόφαση για τη γνωστοποίηση στο ΕΡΓΑΝΗ εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό ''Βιβλίο Αδειών''.

Με την Αρ.Πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 τροποποιείται η απόφαση 29502/85/1-9-2014 και κοινοποιείται το νέο έντυπο Ε11 "Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας".

Συγκεκριμένα με το έντυπο Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) γνωστοποιούνται, εντός του μηνός Ιανουαρίου (από 1/01 έως και 31/01 εκάστου έτους), στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών».

Από τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), που καθίσταται υποχρεωτική από 01/01/2015 εξαιρούνται οι φορείς του «Μητρώου Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που ακολουθούν για τη χορήγηση αδειών στο με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό τους τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» και του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν.

 πηγή : ΒΕΑ

Κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμώνΣτις κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών αναφέρεται εγκύκλιος που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Σημειώνεται πως με την καθιέρωση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από 1-1-2015 επήλθαν ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και τήρηση βιβλίων από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων.
Έτσι η προαναφερόμενη εγκύκλιος ορίζεις τις οντότητες που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής, από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, καθώς και τις περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών παραστατικών μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.
Ειδικότερα:
Απαλλαγή οντοτήτων από την χρήση ΦΜ (Ταμειακές μηχανές ή ΕΑΦΔΣΣ) για έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών.
Ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικής μορφής οι παρακάτω μπορούν, να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών
  Προϋποθέσεις απαλλαγής.
α) Ο εκμεταλλευτής κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι,
Αναγραφή ονοματεπώνυμου και διεύθυνση του πελάτη
β) Ο εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης,
Αναγραφή αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη
γ) Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφών, η επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ,
δ) Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια, ο αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια που επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα είδη, γενικώς, καθώς και ο εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.,
ε) Οι ασκούντες το επάγγελμα :
άμισθου υποθηκοφύλακα
δικηγόρου
κτηνιάτρου
σκιτσογράφου
αναλογιστή
εκτελεστή μουσικών έργων 
λογιστή ή φοροτεχνικού
συγγραφέα
αναλυτή
εμπειρογνώμονα
λογοθεραπευτή
συμβολαιογράφου
αρχιτέκτονα
εναλλακτικής θεραπείας
λογοπαθολόγου
σχεδι
στή
βιολόγου
ενδυματολόγου
λογοπεδικού
τοπογράφου
γεωλόγου
επιμελητή
μαίας
φυσιοθεραπευτή
γεωπόνου
εργοθεραπευτή,
μεταφραστή
χαράκτη
γλύπτη
ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων
μηχανικού
χημικού
δασολόγου
ζωγράφου
μουσουργού
χορευτή
δημοσιογράφου
ηθοπο
ού
ξεναγού
χορογράφου
διαιτολόγου
καθηγητή ή δασκάλου
οικονομολόγου
ψυχ
θεραπευτή
δ
ακοσμητή
καλλιτέχνη 
ομοιοπαθητικού
ψυχολόγου
διατροφολόγου 
καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης
προγραμματιστή
ωκεανογράφου
διερμηνέα
κοινωνικού λειτουργού
σκηνογράφου
δικαστικού 
κοινωνιολόγου
σκηνοθέτη
Αναγραφή ονοματεπώνυμου και διεύθυνση του πελάτη.
στ) Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου για τις δικαιούμενες αμοιβές από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών,
Αναγραφή ονοματεπώνυμου και διεύθυνση του πελάτη.
ζ) Οι ασχολούμενοι με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων (μαρμαρογλυφείων),
Αναγραφή ονοματεπώνυμου και διεύθυνση του πελάτη.
η) Οι διατηρούντες κτηματομεσιτικό γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας,
Αναγραφή ονοματεπώνυμου και διεύθυνση του πελάτη.
θ) Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών,
Αναγραφή ονοματεπώνυμου και διεύθυνση του πελάτη.
ι) Το Δημόσιο, οι Δήμοι και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για τα στοιχεία που εκδίδουν,
ια) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα τραπεζικά - πιστωτικά Ιδρύματα και τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούν,
ιβ) Ο εκμεταλλευτής διοδίων για τα παραστατικά διέλευσης των οχημάτων και ο εκμεταλλευτής τουριστικού – ταξιδιωτικού γραφείου.
Προσοχή . Όσοι από τους ανωτέρω, εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη) ή ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικού μηχανισμού (π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή εσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.
Συναλλαγές για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση αποδείξεων μέσω Φ.Μ. (ταμειακής μηχανής η ΕΑΦΔΣΣ)
Περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών στις οποίες παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού:
α) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου, ύδατος πόσιμου μέσω δικτύου, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,
Αναγραφή Ονοματεπώνυμου- Διεύθυνση - ΑΦΜ  πελάτη για ορισμένες συναλλαγές **
β) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της
επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου, με εξαίρεση τους
πωλητές (αγρότες – μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές και τους πωλητές
αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου,
γ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται
«επί πιστώσει» από τηρούντες διπλογραφικά βιβλία,
δ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που από ειδικές
φορολογικές διατάξεις, απαιτείται να αναγράφουν επιπλέον
δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είδος αγαθού ή
υπηρεσίας, ποσότητα αγαθού, ονοματεπώνυμο πελάτη, κ.λπ.),
ε) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τη διάθεση
ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων
(μίας χρήσης), τεχνητών μοσχευμάτων, προς ασθενείς μέσω
θεραπευτηρίων,
**Στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης που αφορούν πωλήσεις πόσιμου ύδατος μέσω
δικτύου, ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και στις
ασφαλιστικές υπηρεσίες, αναγράφονται και το ονοματεπώνυμο του πελάτη, η διεύθυνσή του και ο
αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας, αν στερείται
αριθμού φορολογικού μητρώου.

 πηγή: ΒΕΑ